3 Moseboken 22:19

han ska av egen fri vilja (ordagrant med villkorad nåd) offra ett felfritt djur av hankön från nötboskapen, från fåren eller från getterna.


לִרְצֹנְכֶם   תָּמִים   זָכָר   בַּבָּקָר   בַּכְּשָׂבִים   וּבָעִזִּים  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.



Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9005
7522
9026
לִֽ
רְצֹנְ
כֶ֑ם
till, för
nåd, ynnest, välvillighet, att finna behag i, villkorad nåd
to
acceptance
your
HR/Ncbsc/Sp2mp
8549
תָּמִ֣ים fullkomlig, komplett, helhjärtat, oskyldig, oskuldsfull unblemished HAabsa
2145
זָכָ֔ר man male HAabsa
9003
1241
בַּ
בָּקָ֕ר
i, på, med
kor, boskap
in
cattle
HRd/Ncbsa
9003
3775
בַּ
כְּשָׂבִ֖ים
i, på, med
lamm, får
in
sheep
HRd/Ncmpa
9002
9003
5795
9016
וּ
בָֽ
עִזִּֽים
׃
och
get
and
in
goat
verseEnd
HC/Rd/Ncmpa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.