3 Moseboken 16:32

Översteprästen, som han ska smörja, och som han ska helga till tjänstgöring i översteprästens ämbete i hans fars ställe, ska bringa försoning och ska ta på sig linnekläder, de heliga kläderna.


וְכִפֶּר   הַכֹּהֵן   אֲשֶׁר   יִמְשַׁח   אֹתוֹ   וַאֲשֶׁר   יְמַלֵּא   אֶת   יָדוֹ   לְכַהֵן   תַּחַת   אָבִיו   וְלָבַשׁ   אֶת   בִּגְדֵי   הַבָּד   בִּגְדֵי   הַקֹּדֶשׁ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
3722a
וְ
כִפֶּ֨ר
och
beveka, försona
seq
to appease
Hc/Vpq3ms
9009
3548
הַ
כֹּהֵ֜ן
[best. form]
präst
the
priest
HTd/Ncbsa
0834a
9014
אֲשֶׁר
־
som, vilket, vilken which
link
HTr
4886
יִמְשַׁ֣ח smörja to anoint HVqi3ms
0853
9033
אֹת֗
וֹ
- obj.
him
HTo/Sp3ms
9002
0834a
וַ
אֲשֶׁ֤ר
och
som, vilket, vilken
and
which
HC/Tr
4390
יְמַלֵּא֙ uppfylla, fylla to fill HVpi3ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
3027
9023
יָד֔
וֹ
hand hand
his
HNcbsc/Sp3ms
9005
3547
לְ
כַהֵ֖ן
till, för
tjänstgöra
to
to minister
HR/Vpcc
8478
תַּ֣חַת underneath HNcbsc
0001
9023
אָבִ֑י
ו
fader, far, förfader father
his
HNcbsc/Sp3ms
9001
3847
וְ
לָבַ֛שׁ
och
klä på
seq
to clothe
Hc/Vqq3ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
0899b
בִּגְדֵ֥י kläder garment HNcmpc
9009
0906
הַ
בָּ֖ד
[best. form]
linne
the
linen
HTd/Ncbsa
0899b
בִּגְדֵ֥י kläder garment HNcmpc
9009
6944
9016
הַ
קֹּֽדֶשׁ
׃
[best. form]

[Vers slut]
the
holiness
verseEnd
HTd/Ncbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.