3 Moseboken 14:9

Men på den sjunde dagen ska han raka av allt sitt hår och sitt skägg och sina ögonbryn, allt hår ska han raka av, och han ska tvätta sina kläder och han ska tvätta sin kropp och han ska vara ren.


וְהָיָה   בַיּוֹם   הַשְּׁבִיעִי   יְגַלַּח   אֶת   כָּל   שְׂעָרוֹ   אֶת   רֹאשׁוֹ   וְאֶת   זְקָנוֹ   וְאֵת   גַּבֹּת   עֵינָיו   וְאֶת   כָּל   שְׂעָרוֹ   יְגַלֵּחַ   וְכִבֶּס   אֶת   בְּגָדָיו   וְרָחַץ   אֶת   בְּשָׂרוֹ   בַּמַּיִם   וְטָהֵר  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
1961
וְ
הָיָה֩
och
att falla ut, komma till stånd, bli, vara
seq
to be
Hc/Vqq3ms
9003
3117
בַ
יּ֨וֹם
i, på, med
dag
in
day
HRd/Ncbsa
9009
7637
הַ
שְּׁבִיעִ֜י
[best. form]
the
seventh
HTd/Aobsa
1548
יְגַלַּ֣ח raka (sig) to shave HVpi3ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
8181
9023
שְׂעָר֗
וֹ
hair
his
HNcbsc/Sp3ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
7218a
9023
רֹאשׁ֤
וֹ
head
his
HNcbsc/Sp3ms
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
and
obj.
link
HC/To
2206
9023
זְקָנ
וֹ֙
haka beard
his
HNcbsc/Sp3ms
9002
0853
וְ
אֵת֙
och
-
and
obj.
HC/To
1354
גַּבֹּ֣ת bryn, försvar, fälg, rygg back HNcfpc
5869a
9023
עֵינָ֔י
ו
eye
his
HNcbdc/Sp3ms
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
and
obj.
link
HC/To
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
8181
9023
שְׂעָר֖
וֹ
hair
his
HNcbsc/Sp3ms
1548
יְגַלֵּ֑חַ raka (sig) to shave HVpi3ms
9001
3526
וְ
כִבֶּ֣ס
och
tvätta
seq
to wash
Hc/Vpq3ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
0899b
9023
בְּגָדָ֗י
ו
kläder garment
his
HNcmpc/Sp3ms
9001
7364
וְ
רָחַ֧ץ
och
seq
to wash
Hc/Vqq3ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
1320
9023
בְּשָׂר֛
וֹ
kött flesh
his
HNcbsc/Sp3ms
9003
4325
בַּ
מַּ֖יִם
i, på, med
vatten
in
water
HRd/Ncmpa
9001
2891
9016
וְ
טָהֵֽר
׃
och
rena
[Vers slut]
seq
be pure
verseEnd
Hc/Vqq3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.