3 Moseboken 13:6

Och prästen ska se på (undersöka) honom en andra gång den sjunde dagen, och se, om fläcken har blivit mörk och fläcken inte har spridit sig på huden, ska prästen förklara honom ren, då är det en sårskorpa och han ska tvätta sina kläder och vara ren.


וְרָאָה   הַכֹּהֵן   אֹתוֹ   בַּיּוֹם   הַשְּׁבִיעִי   שֵׁנִית   וְהִנֵּה   כֵּהָה   הַנֶּגַע   וְלֹא   פָשָׂה   הַנֶּגַע   בָּעוֹר   וְטִהֲרוֹ   הַכֹּהֵן   מִסְפַּחַת   הִיא   וְכִבֶּס   בְּגָדָיו   וְטָהֵר  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
7200
וְ
רָאָה֩
och
seq
to see
Hc/Vqq3ms
9009
3548
הַ
כֹּהֵ֨ן
[best. form]
präst
the
priest
HTd/Ncbsa
0853
9033
אֹת֜
וֹ
- obj.
him
HTo/Sp3ms
9003
3117
בַּ
יּ֣וֹם
i, på, med
dag
in
day
HRd/Ncbsa
9009
7637
הַ
שְּׁבִיעִי֮
[best. form]
the
seventh
HTd/Aobsa
8145
שֵׁנִית֒ second HAofsa
9002
2009
וְ
הִנֵּה֙
och
Se, beskåda
and
behold
HC/Tj
3543a
כֵּהָ֣ה bli skumma to grow dim HVpp3ms
9009
5061
הַ
נֶּ֔גַע
[best. form]
plåga
the
plague
HTd/Ncbsa
9002
3808
9014
וְ
לֹא
־
och
inte
and
not
link
HC/Tn
6581
פָשָׂ֥ה to spread HVqp3ms
9009
5061
הַ
נֶּ֖גַע
[best. form]
plåga
the
plague
HTd/Ncbsa
9003
5785
בָּ
ע֑וֹר
i, på, med
in
skin
HRd/Ncbsa
9001
2891
9033
וְ
טִהֲר֤
וֹ
och
rena
seq
be pure
him
Hc/Vpq3ms/Sp3ms
9009
3548
הַ
כֹּהֵן֙
[best. form]
präst
the
priest
HTd/Ncbsa
4556
מִסְפַּ֣חַת utslag scab HNcfsa
1931
הִ֔יא han
hon
den
det
he HPp3fs
9001
3526
וְ
כִבֶּ֥ס
och
tvätta
seq
to wash
Hc/Vpq3ms
0899b
9023
בְּגָדָ֖י
ו
kläder garment
his
HNcmpc/Sp3ms
9001
2891
9016
וְ
טָהֵֽר
׃
och
rena
[Vers slut]
seq
be pure
verseEnd
Hc/Vqq3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.