3 Moseboken 13:50

Och prästen ska se på (undersöka) fläcken och stänga in (isolera) det som har fläcken i sju dagar.


וְרָאָה   הַכֹּהֵן   אֶת   הַנָּגַע   וְהִסְגִּיר   אֶת   הַנֶּגַע   שִׁבְעַת   יָמִים  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
7200
וְ
רָאָ֥ה
och
seq
to see
Hc/Vqq3ms
9009
3548
הַ
כֹּהֵ֖ן
[best. form]
präst
the
priest
HTd/Ncbsa
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
9009
5061
הַ
נָּ֑גַע
[best. form]
plåga
the
plague
HTd/Ncbsa
9001
5462
וְ
הִסְגִּ֥יר
och
seq
to shut
Hc/Vhq3ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
9009
5061
הַ
נֶּ֖גַע
[best. form]
plåga
the
plague
HTd/Ncbsa
7651
שִׁבְעַ֥ת seven HAcfsc
3117
9016
יָמִֽים
׃
dag day
verseEnd
HNcmpa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.