3 Moseboken 13:5

Och prästen ska se på (undersöka) honom den sjunde dagen, och se, om fläcken är oförändrad när han ser på (undersöker) den och fläcken inte har spridit sig på huden, då ska han stänga in (isolera) honom i ytterligare sju dagar. [Totalt två veckors karantän.]


וְרָאָהוּ   הַכֹּהֵן   בַּיּוֹם   הַשְּׁבִיעִי   וְהִנֵּה   הַנֶּגַע   עָמַד   בְּעֵינָיו   לֹא   פָשָׂה   הַנֶּגַע   בָּעוֹר   וְהִסְגִּירוֹ   הַכֹּהֵן   שִׁבְעַת   יָמִים   שֵׁנִית  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
7200
9033
וְ
רָאָ֣
הוּ
och

seq
to see
him
Hc/Vqq3ms/Sp3ms
9009
3548
הַ
כֹּהֵן֮
[best. form]
präst
the
priest
HTd/Ncbsa
9003
3117
בַּ
יּ֣וֹם
i, på, med
dag
in
day
HRd/Ncbsa
9009
7637
הַ
שְּׁבִיעִי֒
[best. form]
the
seventh
HTd/Aobsa
9002
2009
וְ
הִנֵּ֤ה
och
Se, beskåda
and
behold
HC/Tj
9009
5061
הַ
נֶּ֙גַע֙
[best. form]
plåga
the
plague
HTd/Ncbsa
5975
עָמַ֣ד to stand HVqp3ms
9003
5869a
9023
בְּ
עֵינָ֔י
ו
i, på, med

in
eye
his
HR/Ncbdc/Sp3ms
3808
9014
לֹֽא
־
inte not
link
HTn
6581
פָשָׂ֥ה to spread HVqp3ms
9009
5061
הַ
נֶּ֖גַע
[best. form]
plåga
the
plague
HTd/Ncbsa
9003
5785
בָּ
ע֑וֹר
i, på, med
in
skin
HRd/Ncbsa
9001
5462
9033
וְ
הִסְגִּיר֧
וֹ
och

seq
to shut
him
Hc/Vhq3ms/Sp3ms
9009
3548
הַ
כֹּהֵ֛ן
[best. form]
präst
the
priest
HTd/Ncbsa
7651
שִׁבְעַ֥ת seven HAcfsc
3117
יָמִ֖ים dag day HNcmpa
8145
9016
שֵׁנִֽית
׃
second
verseEnd
HAofsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.