3 Moseboken 13:34

Och på sjunde dagen ska prästen se på (undersöka) och se på fjällen, och se om fjällen inte har spridit sig i huden och se om det inte ser djupare ut än huden, då ska prästen förklara honom ren och han ska tvätta sina kläder och vara ren.


וְרָאָה   הַכֹּהֵן   אֶת   הַנֶּתֶק   בַּיּוֹם   הַשְּׁבִיעִי   וְהִנֵּה   לֹא   פָשָׂה   הַנֶּתֶק   בָּעוֹר   וּמַרְאֵהוּ   אֵינֶנּוּ   עָמֹק   מִן   הָעוֹר   וְטִהַר   אֹתוֹ   הַכֹּהֵן   וְכִבֶּס   בְּגָדָיו   וְטָהֵר  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
7200
וְ
רָאָה֩
och
seq
to see
Hc/Vqq3ms
9009
3548
הַ
כֹּהֵ֨ן
[best. form]
präst
the
priest
HTd/Ncbsa
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
9009
5424
הַ
נֶּ֜תֶק
[best. form]
the
scab
HTd/Ncbsa
9003
3117
בַּ
יּ֣וֹם
i, på, med
dag
in
day
HRd/Ncbsa
9009
7637
הַ
שְּׁבִיעִ֗י
[best. form]
the
seventh
HTd/Aobsa
9002
2009
וְ֠
הִנֵּה
och
Se, beskåda
and
behold
HC/Tj
3808
9014
לֹא
־
inte not
link
HTn
6581
פָשָׂ֤ה to spread HVqp3ms
9009
5424
הַ
נֶּ֙תֶק֙
[best. form]
the
scab
HTd/Ncbsa
9003
5785
בָּ
ע֔וֹר
i, på, med
in
skin
HRd/Ncbsa
9002
4758
9023
וּ
מַרְאֵ֕
הוּ
och
utseende
and
appearance
his
HC/Ncbsc/Sp3ms
0369
9043
אֵינֶ֥
נּוּ
ingen, inget nothing
he
HNcbsc/Sp3ms
6013
עָמֹ֖ק deep HAabsa
4480a
9014
מִן
־
från from
link
HR
9009
5785
הָ
ע֑וֹר
[best. form]
the
skin
HTd/Ncbsa
9001
2891
וְ
טִהַ֤ר
och
rena
seq
be pure
Hc/Vpq3ms
0853
9033
אֹת
וֹ֙
- obj.
him
HTo/Sp3ms
9009
3548
הַ
כֹּהֵ֔ן
[best. form]
präst
the
priest
HTd/Ncbsa
9001
3526
וְ
כִבֶּ֥ס
och
tvätta
seq
to wash
Hc/Vpq3ms
0899b
9023
בְּגָדָ֖י
ו
kläder garment
his
HNcmpc/Sp3ms
9001
2891
9016
וְ
טָהֵֽר
׃
och
rena
[Vers slut]
seq
be pure
verseEnd
Hc/Vqq3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.