3 Moseboken 13:3

Och prästen ska titta på fläcken på huden på kroppen (köttet), och om håret i fläcken har blivit vitt och om fläcken ser djupare ut än huden på hans kropp är det en fläck med svampinfektion (mögel) och prästen ska se på (undersöka) honom och förklara honom oren.


וְרָאָה   הַכֹּהֵן   אֶת   הַנֶּגַע   בְּעוֹר   הַבָּשָׂר   וְשֵׂעָר   בַּנֶּגַע   הָפַךְ   לָבָן   וּמַרְאֵה   הַנֶּגַע   עָמֹק   מֵעוֹר   בְּשָׂרוֹ   נֶגַע   צָרַעַת   הוּא   וְרָאָהוּ   הַכֹּהֵן   וְטִמֵּא   אֹתוֹ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
7200
וְ
רָאָ֣ה
och
se
seq
to see
Hc/Vqq3ms
9009
3548
הַ
כֹּהֵ֣ן
[best. form]
präst
the
priest
HTd/Ncbsa
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
9009
5061
הַ
נֶּ֣גַע
[best. form]
plåga
the
plague
HTd/Ncbsa
9003
5785
9014
בְּ
עֽוֹר
־
i, på, med
skinn
-, bindestreck
in
skin
link
HR/Ncbsc
9009
1320
הַ֠
בָּשָׂר
[best. form]
kött
the
flesh
HTd/Ncbsa
9002
8181
וְ
שֵׂעָ֨ר
och
hår
and
hair
HC/Ncbsa
9003
5061
בַּ
נֶּ֜גַע
i, på, med
plåga
in
plague
HRd/Ncbsa
2015
9015
הָפַ֣ךְ
׀
omstörta to overturn
separate
HVqp3ms
3836
לָבָ֗ן vit white HAabsa
9002
4758
וּ
מַרְאֵ֤ה
och
utseende
and
appearance
HC/Ncbsc
9009
5061
הַ
נֶּ֙גַע֙
[best. form]
plåga
the
plague
HTd/Ncbsa
6013
עָמֹק֙ djup deep HAabsa
9006
5785
מֵ
ע֣וֹר
från
skinn
from
skin
HR/Ncbsc
1320
9023
בְּשָׂר֔
וֹ
kött flesh
his
HNcbsc/Sp3ms
5061
נֶ֥גַע plåga plague HNcbsc
6883
צָרַ֖עַת svampinfektion leprosy HNcfsa
1931
ה֑וּא han, hon, den, det he HPp3ms
9001
7200
9033
וְ
רָאָ֥
הוּ
och
se
seq
to see
him
Hc/Vqq3ms/Sp3ms
9009
3548
הַ
כֹּהֵ֖ן
[best. form]
präst
the
priest
HTd/Ncbsa
9001
2930a
וְ
טִמֵּ֥א
och
orena
seq
to defile
Hc/Vpq3ms
0853
9033
9016
אֹתֽ
וֹ
׃
-
[Vers slut]
obj.
him
verseEnd
HTo/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.