3 Moseboken 13:25

då ska prästen se på (undersöka) den och se om håret på den ljusa fläcken har blivit vitt och se (undersöka) om fläcken är lägre än huden. Då är det en svampinfektion (mögel) som har brutit ut från bölden, därför ska prästen förklara honom oren. Det är en fläck med svampinfektion (mögel).


וְרָאָה   אֹתָהּ   הַכֹּהֵן   וְהִנֵּה   נֶהְפַּךְ   שֵׂעָר   לָבָן   בַּבַּהֶרֶת   וּמַרְאֶהָ   עָמֹק   מִן   הָעוֹר   צָרַעַת   הִוא   בַּמִּכְוָה   פָּרָחָה   וְטִמֵּא   אֹתוֹ   הַכֹּהֵן   נֶגַע   צָרַעַת   הִוא  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
7200
וְ
רָאָ֣ה
och
se
seq
to see
Hc/Vqq3ms
0853
9034
אֹתָ֣
הּ
- obj.
her
HTo/Sp3fs
9009
3548
הַ
כֹּהֵ֡ן
[best. form]
präst
the
priest
HTd/Ncbsa
9002
2009
וְ
הִנֵּ֣ה
och
se, beskåda
and
behold
HC/Tj
2015
נֶהְפַּךְ֩ omstörta to overturn HVNp3ms
8181
שֵׂעָ֨ר hår hair HNcbsa
3836
לָבָ֜ן vit white HAabsa
9003
0934
בַּ
בַּהֶ֗רֶת
i, på, med
ljus fläck
in
bright spot
HRd/Ncfsa
9002
4758
9024
וּ
מַרְאֶ֙
הָ֙
och
utseende
and
appearance
her
HC/Ncbsc/Sp3fs
6013
עָמֹ֣ק djup deep HAabsa
4480a
9014
מִן
־
från from
link
HR
9009
5785
הָ
ע֔וֹר
[best. form]
skinn
the
skin
HTd/Ncbsa
6883
צָרַ֣עַת svampinfektion leprosy HNcfsa
1931
הִ֔וא han, hon, den, det he HPp3fs
9003
4348
בַּ
מִּכְוָ֖ה
i, på, med
brännsår
in
burn
HRd/Ncfsa
6524b
פָּרָ֑חָה blomma upp to break out HVqp3fs
9001
2930a
וְ
טִמֵּ֤א
och
orena
seq
to defile
Hc/Vpq3ms
0853
9033
אֹת
וֹ֙
- obj.
him
HTo/Sp3ms
9009
3548
הַ
כֹּהֵ֔ן
[best. form]
präst
the
priest
HTd/Ncbsa
5061
נֶ֥גַע plåga plague HNcbsc
6883
צָרַ֖עַת svampinfektion leprosy HNcfsa
1931
9016
הִֽוא
׃
han, hon, den, det he HPp3fs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.