3 Moseboken 13:14

Men när det friska köttet visar sig på honom ska han vara oren.


וּבְיוֹם   הֵרָאוֹת   בּוֹ   בָּשָׂר   חַי   יִטְמָא  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
9003
3117
וּ
בְ
י֨וֹם
och
dag
and
in
day
HC/R/Ncbsc
7200
הֵרָא֥וֹת to see HVNcc
9003
9033
בּ֛
וֹ
i, på, med
in
him
HRd/Sp3ms
1320
בָּשָׂ֥ר kött flesh HNcbsa
2416a
חַ֖י levande alive HAabsa
2930a
9016
יִטְמָֽא
׃
orena to defile
verseEnd
HVqi3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.