3 Moseboken 12:8

Om hon inte kan föra fram ett lamm ska hon föra fram två duvor eller två unga turturduvor, den ena som brännoffer, den andra som syndoffer och prästen ska bringa försoning för henne och hon ska vara ren.

[Det var detta offer Jesu mor Maria (Mirjam) offrade, se Luk 2:22–24.]


וְאִם   לֹא   תִמְצָא   יָדָהּ   דֵּי   שֶׂה   וְלָקְחָה   שְׁתֵּי   תֹרִים   אוֹ   שְׁנֵי   בְּנֵי   יוֹנָה   אֶחָד   לְעֹלָה   וְאֶחָד   לְחַטָּאת   וְכִפֶּר   עָלֶיהָ   הַכֹּהֵן   וְטָהֵרָה  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

ἐὰν δὲ μὴ εὑρίσκῃ ἡ χεὶρ αὐτῆς τὸ ἱκανὸν εἰς ἀμνόν καὶ λήμψεται δύο τρυγόνας ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν μίαν εἰς ὁλοκαύτωμα καὶ μίαν περὶ ἁμαρτίας καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτῆς ὁ ἱερεύς καὶ καθαρισθήσεται
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
0518a
9014
וְ
אִם
־
och
om
-, bindestreck
and
if
link
HC/Tc
3808
לֹ֨א inte not HTn
4672
תִמְצָ֣א hitta to find HVqi3fs
3027
9024
יָדָ
הּ֮
hand hand
her
HNcbsc/Sp3fs
1767
דֵּ֣י nog, tillräckligt enough HNcbsc
7716
שֶׂה֒ lamm, får sheep HNcbsa
9001
3947
וְ
לָקְחָ֣ה
och
ta
seq
to take
Hc/Vqq3fs
8147
9014
שְׁתֵּֽי
־
två two
link
HAcfdc
8449
תֹרִ֗ים turturduva turtledove HNcmpa
0176a
א֤וֹ eller or HC
8147
שְׁנֵי֙ två two HAcbdc
1121a
בְּנֵ֣י son son HNcmpc
3123
יוֹנָ֔ה duva dove HNcfsa
0259
אֶחָ֥ד första, en, ett one HAcbsa
9005
5930a
לְ
עֹלָ֖ה
till, för
brännoffer
to
burnt offering
HR/Ncfsa
9002
0259
וְ
אֶחָ֣ד
och
första, en, ett
and
one
HC/Acbsa
9005
2403b
לְ
חַטָּ֑את
till, för
synd
to
sin
HR/Ncfsa
9001
3722a
וְ
כִפֶּ֥ר
och
beveka, försona
seq
to appease
Hc/Vpq3ms
5921a
9034
עָלֶ֛י
הָ
på, över, ovanför upon
her
HRd/Sp3fs
9009
3548
הַ
כֹּהֵ֖ן
[best. form]
präst
the
priest
HTd/Ncbsa
9001
2891
9016
9017
וְ
טָהֵֽרָה
׃
פ
och
rena
[Vers slut]
seq
be pure
verseEnd
para
Hc/Vqq3fs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.