3 Moseboken 12:3

Och på den åttonde dagen ska han omskäras [ordagrant: köttet på hans förhud omskäras, se 1 Mos 17:10‑14].


וּבַיּוֹם   הַשְּׁמִינִי   יִמּוֹל   בְּשַׂר   עָרְלָתוֹ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
9003
3117
וּ
בַ
יּ֖וֹם
och
dag
and
in
day
HC/Rd/Ncbsa
9009
8066
הַ
שְּׁמִינִ֑י
[best. form]
the
eighth
HTd/Aobsa
4135a
יִמּ֖וֹל omskära to circumcise HVNi3ms
1320
בְּשַׂ֥ר kött flesh HNcbsc
6190
9023
9016
עָרְלָתֽ
וֹ
׃

[Vers slut]
foreskin
his
verseEnd
HNcfsc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.