3 Moseboken 11:34

Och allt kött som man kan äta varpå sådant vatten kommer ska vara orent, och all dryck som man kan dricka i varje sådant kärl ska vara oren.


מִכָּל   הָאֹכֶל   אֲשֶׁר   יֵאָכֵל   אֲשֶׁר   יָבוֹא   עָלָיו   מַיִם   יִטְמָא   וְכָל   מַשְׁקֶה   אֲשֶׁר   יִשָּׁתֶה   בְּכָל   כְּלִי   יִטְמָא  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ πᾶν βρῶμα ὃ ἔσθεται εἰς ὃ ἐὰν ἐπέλθῃ ἐπ᾽ αὐτὸ ὕδωρ ἀκάθαρτον ἔσται καὶ πᾶν ποτόν ὃ πίνεται ἐν παντὶ ἀγγείῳ ἀκάθαρτον ἔσται
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9006
3605
9014
מִ
כָּל
־
från
allt
-, bindestreck
from
all
link
HR/Ncbsc
9009
0400
הָ
אֹ֜כֶל
[best. form]
mat
the
food
HTd/Ncbsa
0834a
אֲשֶׁ֣ר som, vilket, vilken which HTr
0398
יֵאָכֵ֗ל äta to eat HVNi3ms
0834a
אֲשֶׁ֨ר som, vilket, vilken which HTr
0935
יָב֥וֹא komma, gå in, gå, föra fram to come (in) HVqi3ms
5921a
9033
עָלָ֛י
ו
på, över, ovanför upon
him
HRd/Sp3ms
4325
מַ֖יִם vatten water HNcmpa
2930a
יִטְמָ֑א orena to defile HVqi3ms
9002
3605
9014
וְ
כָל
־
och
allt
-, bindestreck
and
all
link
HC/Ncbsc
4945b
מַשְׁקֶה֙ vattenrik, dryck irrigation HNcbsa
0834a
אֲשֶׁ֣ר som, vilket, vilken which HTr
8354
יִשָּׁתֶ֔ה dricka to drink HVNi3ms
9003
3605
9014
בְּ
כָל
־
i, på, med
allt
-, bindestreck
in
all
link
HR/Ncbsc
3627
כְּלִ֖י redskap, kärl article HNcbsa
2930a
9016
יִטְמָֽא
׃
orena to defile
verseEnd
HVqi3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.