2 Timoteusbrevet 2:25

i mildhet (vänlighet, känslomässig stabilitet utan att brusa upp) kunna tillrättavisa (disciplinera) dem som opponerar sig [mot den sanna läran]. Kanske låter Gud dem omvända sig, så att de kommer till full insikt om sanningen


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐν   πραΰτητι   παιδεύοντα   τοὺς   ἀντιδιατιθεμένους,   μήποτε   δώῃ   αὐτοῖς   ὁ   θεὸς   μετάνοιαν   εἰς   ἐπίγνωσιν   ἀληθείας,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4240 πραΰτητι ödmjukhet gentleness N-DSF
G3811 παιδεύοντα fostras, prygla, undervisa, tillrättavisa disciplining V-PAP-ASM
G3588 τοὺς -, denna, denne those T-APM
G0475 ἀντιδιατιθεμένους, opponera opposing, V-PMP-APM
G3361 + G4218 μήποτε otherwise PRT-N +PRT
G1325 δώῃ ge, få he may give V-2AAS-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G3341 μετάνοιαν omvändelse repentance, N-ASF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot unto PREP
G1922 ἐπίγνωσιν kunskap, insikt, förståelse a knowledge N-ASF
G0225 ἀληθείας, sanning of [the] truth, N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.