2 Timoteusbrevet 2:13

Om vi är otrogna (inte tror),
    så är han trogen [sitt ord, se Mark 16:16],
för han kan inte förneka sig själv. [Vers 11–13 är antagligen en tidig kristen hymn eller dikt. Den första delen är en uppmuntran till de troende, se vers 11ba–12. Den andra delen är en varning för dem som aktivt tagit avstånd från Jesus, se vers 12b–13. Liknande motsatsförhållanden beskrivs i Ps 18:26–27. Uttrycket "detta är ett ord att lita på" används totalt fem gånger i pastoralbreven. De övriga fyra är: 1 Tim 1:15; 1 Tim 3:1; 1 Tim 4:9; Tit 3:8. Det är fundamentala sanningar i den kristna tron.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

εἰ   ἀπιστοῦμεν,   ἐκεῖνος   πιστὸς   μένει·   ἀρνήσασθαι   γὰρ   ἑαυτὸν   οὐ   δύναται.¶  

Textus Receptus (TR)

εἰ   ἀπιστοῦμεν,   ἐκεῖνος   πιστὸς   μένει·   ἀρνήσασθαι   γὰρ   ἑαυτὸν   οὐ   δύναται.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 9 ord, NA har 10 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida if
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G0569 ἀπιστοῦμεν, (apisteo)
trodde inte we are faithless,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. första person Plural
V-PAI-1P
G1565 ἐκεῖνος (ekeinos)
den He
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
D-NSM
G4103 πιστὸς (pistos)
trogen faithful
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G3306 μένει· (meno)
stanna, bo, förbli remains;
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G0720 ἀρνήσασθαι (arneomai)
förneka to deny
VERB Verb
Aorist Medium-dep. Infinitiv Aorist Medium-deponent Infinitiv
V-ADN
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1438 ἑαυτὸν (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi... Himself,
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
Ackusativ Sing. tredje person Ackusativ Singular Maskulin
F-3ASM
G3756 οὐ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G1410 δύναται.¶ (dunamai)
kunna, vara kapabel, kan He is able.
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Indikativ Närvarande Medium eller passiv-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PNI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)