2 Timoteusbrevet 1:1

[Från:] Paulus, genom Guds vilja apostel (sändebud, ambassadör) åt den Smorde Jesus (Messias/Kristi Jesu apostel) enligt ett löfte om liv – det [som är Guds rika liv] i den Smorde (Messias, Kristus) Jesus.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Παῦλος   ἀπόστολος   Χριστοῦ   Ἰησοῦ   διὰ   θελήματος   θεοῦ   κατ᾽   ἐπαγγελίαν   ζωῆς   τῆς   ἐν   Χριστῷ   Ἰησοῦ  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 14 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3972 Παῦλος (Paulos)
Paulus Paul,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G0652 ἀπόστολος (apostolos)
apostel, budbärare an apostle
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G5547 Χριστοῦ (Christos)
den Smorde, Kristus of Christ
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Titel Titel
N-GSM-T
G2424 Ἰησοῦ (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Person
N-GSM-P
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför by
Preposition Preposition
PREP
G2307 θελήματος (thelema)
vilja [the] will
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
N-GSN
G2316 θεοῦ (theos)
Gud of God,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G2596 κατ᾽ (kata)
enligt, mot, i according to
Preposition Preposition
PREP
G1860 ἐπαγγελίαν (epaggelia)
löfte [the] promise
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G2222 ζωῆς (zoe)
liv, livstid of life
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G3588 τῆς (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G5547 Χριστῷ (Christos)
den Smorde, Kristus Christ
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
Titel Titel
N-DSM-T
G2424 Ἰησοῦ (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
Person Person
N-DSM-P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)