2 Timoteusbrevet 4:3

För det kommer en tid då människor inte längre kommer att tolerera (acceptera, stå ut med) att höra den sunda läran. I stället kommer de allteftersom det behagar dem (kliar dem i öronen) samla på sig lärare efter lärare som talar vad deras begär (längtan efter det förbjudna) vill höra.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔσται   γὰρ   καιρὸς   ὅτε   τῆς   ὑγιαινούσης   διδασκαλίας   οὐκ   ἀνέξονται,   ἀλλὰ   κατὰ   τὰς   ἰδίας   τὰς   ἐπιθυμίας   ἑαυτοῖς   ἐπισωρεύσουσιν   διδασκάλους   κνηθόμενοι   τὴν   ἀκοήν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510 ἔσται är There will be V-FDI-3S
G1063 γὰρ för for CONJ
G2540 καιρὸς tid, rätt tid, tillfälle a time N-NSM
G3753 ὅτε när, medans when ADV
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G5198 ὑγιαινούσης vara frisk, vara hel, vara sund sound V-PAP-GSF
G1319 διδασκαλίας lära teaching N-GSF
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0430 ἀνέξονται, stå ut med, fördra, uthärda they will endure, V-FDI-3P
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G3588 τὰς denna, denne T-APF
G2398 ἰδίας hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen [their] own A-APF
G3588 τὰς denna, denne T-APF
G1939 ἐπιθυμίας begär desires, N-APF
G1438 ἑαυτοῖς sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras to themselves F-3DPM
G2002 ἐπισωρεύσουσιν hoptals, mängder they will gather around [them] V-FAI-3P
G1320 διδασκάλους mästare, lärare teachers, N-APM
G2833 κνηθόμενοι klia having an itching V-PPP-NPM
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G0189 ἀκοήν· något hört, hörande, rykte, rapport ear, N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.