2 Timoteusbrevet 4:3

För det kommer en tid då människor inte längre kommer att tolerera (acceptera, stå ut med) att höra den sunda läran. I stället kommer de allteftersom det behagar dem (kliar dem i öronen) samla på sig lärare efter lärare som talar vad deras begär (längtan efter det förbjudna) vill höra.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔσται   γὰρ   καιρὸς   ὅτε   τῆς   ὑγιαινούσης   διδασκαλίας   οὐκ   ἀνέξονται,   ἀλλὰ   κατὰ   τὰς   ἰδίας   τὰς   ἐπιθυμίας   ἑαυτοῖς   ἐπισωρεύσουσιν   διδασκάλους   κνηθόμενοι   τὴν   ἀκοήν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510 ἔσται
är There will be
VERB Verb
Futurum Medium-dep. Indikativ Futurum Medium-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FDI-3S
G1063 γὰρ
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2540 καιρὸς
tid, rätt tid, tillfälle a time
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G3753 ὅτε
när, medans when
Adverb Adverb
ADV
G3588 τῆς
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G5198 ὑγιαινούσης
vara frisk, vara hel, vara sund sound
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
V-PAP-GSF
G1319 διδασκαλίας
lära teaching
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G3756 οὐκ
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Partikel Nominativ
PRT-N
G0430 ἀνέξονται,
stå ut med, fördra, uthärda they will endure,
VERB Verb
Futurum Medium-dep. Indikativ Futurum Medium-deponent Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-FDI-3P
G0235 ἀλλὰ
men but
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2596 κατὰ
enligt, mot, i according to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὰς
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
T-APF
G2398 ἰδίας
hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen [their] own
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
A-APF
G3588 τὰς
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
T-APF
G1939 ἐπιθυμίας
begär desires,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G1438 ἑαυτοῖς
sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras to themselves
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
Dativ Plur. tredje person Dativ Plural Maskulin
F-3DPM
G2002 ἐπισωρεύσουσιν
samla hoptals they will gather around [them]
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-FAI-3P
G1320 διδασκάλους
mästare, lärare teachers,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
N-APM
G2833 κνηθόμενοι
klia having an itching
VERB Verb
Närvarande Passiv Particip Närvarande Passiv Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-PPP-NPM
G3588 τὴν
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G0189 ἀκοήν·
något hört, hörande, rykte, rapport ear,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar