2 Timoteusbrevet 4:22

[Brevet avslutas med en dubbel välsignelse. Paulus välsignar först Timoteus personligen och sedan också hela församlingen. Detta är troligen Paulus sista brev. I så fall är dessa rader Paulus sista hälsning.]

Herren
    vare med din ande [Timoteus].
Nåden [Guds favör och kraft]
    vare med er [hela församlingen i Efesos].


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ὁ   κύριος   μετὰ   τοῦ   πνεύματός   σου.   ἡ   χάρις   μεθ᾽   ὑμῶν.  

Textus Receptus (TR)

Ὁ   κύριος   Ἰησοῦς   Χριστὸς   μετὰ   τοῦ   πνεύματός   σου.   ἡ   χάρις   μεθ᾽   ὑμῶν.   ἀμήν.   πρός   Τιμόθεον   δευτέρᾳ   τῆς   Ἐφεσίων   ἐκκλησίας   πρῶτον   ἐπίσκοπον   χειροτονηθέντα   ἐγράφη   ἀπό   Ῥώμης   ὅτε   ἐκ   δευτέρου   παρέστη   Παῦλος   τῷ   Καίσαρί   Νέρωνι¶  

Grundtextkommentarer

NA har 10 ord, TR har 33 (+23).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
denna, denne The
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2962 κύριος (kurios)
Herren, herre Lord
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G3326 μετὰ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå... [be] with
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
T-GSN
G4151 πνεύματός (pneuma)
Ande spirit
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
N-GSN
G4771 σου. (su)
du, ni, er of you.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G3588 (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
T-NSF
G5485 χάρις (charis)
nåd, favör, välbehag, gåva Grace [be]
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G3326 μεθ᾽ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå... with
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῶν. (su)
du, ni, er you all.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. andra person Genitiv Plural
P-2GP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)