2 Timoteusbrevet 4:20

Erastus
    stannade kvar i Korint [väster om Efesos, på andra sidan Egeiska havet],
men Trofimus
    lämnade jag i Miletos [strax söder om Efesos], eftersom han var sjuk.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ἔραστος   ἔμεινεν   ἐν   Κορίνθῳ·   Τρόφιμον   δὲ   ἀπέλιπον   ἐν   Μιλήτῳ   ἀσθενοῦντα.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 10 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2037 Ἔραστος (Erastos)
Erastos Erastus
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G3306 ἔμεινεν (meno)
stanna, bo, remained
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G2882 Κορίνθῳ· (Korinthos)
Korint Corinth;
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
Plats Plats
N-DSF-L
G5161 Τρόφιμον (Trophimos)
Trofimus Trophimus
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
Person Person
N-ASM-P
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... however
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0620 ἀπέλιπον (apoleipo)
lämna, kvarstår, stå fast I left
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-2AAI-1S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3399 Μιλήτῳ (Miletos)
Miletos Miletus
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
Plats Plats
N-DSF-L
G0770 ἀσθενοῦντα.¶ (astheneo)
vara svag, vara sjuk, ailing.
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
V-PAP-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)