2 Timoteusbrevet 4:18

Herren ska också rädda mig från alla onda anslag
    och frälsa mig till sitt himmelska rike.
Hans är äran
    i evigheters evighet.
Amen.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ῥύσεταί   με   ὁ   κύριος   ἀπὸ   παντὸς   ἔργου   πονηροῦ   καὶ   σώσει   εἰς   τὴν   βασιλείαν   αὐτοῦ   τὴν   ἐπουράνιον·   ᾧ   ἡ   δόξα   εἰς   τοὺς   αἰῶνας   τῶν   αἰώνων,   ἀμήν.¶  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ῥύσεταί   με   ὁ   κύριος   ἀπὸ   παντὸς   ἔργου   πονηροῦ   καὶ   σώσει   εἰς   τὴν   βασιλείαν   αὐτοῦ   τὴν   ἐπουράνιον·   ᾧ   ἡ   δόξα   εἰς   τοὺς   αἰῶνας   τῶν   αἰώνων,   ἀμήν.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 25 ord, TR har 26 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4506 ῥύσεταί (rhoumai)
frälsa, rädda Will deliver
VERB Verb
Futurum Medium-dep. Indikativ Futurum Medium-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FDI-3S
G1473 με (ego)
mig me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. första person Ackusativ Singular
P-1AS
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2962 κύριος (kurios)
Herren, herre Lord
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i, from
Preposition Preposition
PREP
G3956 παντὸς (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all...
sorter
every
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
A-GSN
G2041 ἔργου (ergon)
gärning, handling deed
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
N-GSN
G4190 πονηροῦ (poneros)
ondskefull evil
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
A-GSN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4982 σώσει (sozo)
frälsa, rädda, befria, göra hel, he... will bring [me] safely
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FAI-3S
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G0932 βασιλείαν (basileia)
Guds rike, himmelriket, rike kingdom
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G3588 τὴν (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G2032 ἐπουράνιον· (epouranios)
himmelsk, himlarymden, i himlen heavenly,
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
A-ASF
G3739 (hos, he, ho)
vem to whom [is]
Relativt pron. Relativt Pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
R-DSM
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
T-NSF
G1391 δόξα (doxa)
härlighet, ära, prakt, heder, ansee... glory
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot unto
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοὺς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
T-APM
G0165 αἰῶνας (aion)
evighet, tidsålder, tidsepoker, vär... ages
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
N-APM
G3588 τῶν (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
T-GPM
G0165 αἰώνων, (aion)
evighet, tidsålder, tidsepoker, vär... ages.
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
N-GPM
G0281 ἀμήν.¶ (amen)
amen Amen.
Interjektion Interjektion
Hebreiska Hebreiska
INJ-HEB

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)