2 Timoteusbrevet 4:16

När jag försvarade mig första gången var det ingen som kom till min hjälp, utan alla övergav mig, låt det inte tillräknas dem.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἐν   τῇ   πρώτῃ   μου   ἀπολογίᾳ   οὐδείς   μοι   παρεγένετο,   ἀλλὰ   πάντες   με   ἐγκατέλιπον·   μὴ   αὐτοῖς   λογισθείη.  

Textus Receptus (TR)

Ἐν   τῇ   πρώτῃ   μου   ἀπολογίᾳ   οὐδείς   μοι   παρεγένετο,   ἀλλὰ   πάντες   με   ἐγκατέλιπον·   μὴ   αὐτοῖς   λογισθείη.  

Grundtextkommentarer

TR har 14 ord, NA har 15 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 Ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... In
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G4413 πρώτῃ (protos)
först, främst first
Adjektiv Adjektiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
A-DSF
G1473 μου (ego)
min of me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. första person Genitiv Singular
P-1GS
G0627 ἀπολογίᾳ (apologia)
försvar, förklaring, defense,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G3762 οὐδείς (oudeis, oudemia, ouden)
ingen, inget no one
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Nominativ Nominativ
A-NSM-N
G1473 μοι (ego)
mig me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. första person Dativ Singular
P-1DS
G3854 παρεγένετο, (paraginomai)
komma attended
VERB Verb
2:a Aorist Medium-dep. Indikativ Andra Aorist Medium-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2ADI-3S
G0235 ἀλλὰ (alla)
men but
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3956 πάντες (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
A-NPM
G1473 με (ego)
mig me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. första person Ackusativ Singular
P-1AS
G1459 ἐγκατέλιπον· (egkataleipo)
överge, lämna deserted.
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-2AAI-3P
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... Not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G0846 αὐτοῖς (autos)
honom, dem, henne, den, det to them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
P-DPM
G3049 λογισθείη. (logizomai)
mena, tillräkna, räkna, se som might it be charged!
VERB Verb
Aorist Passiv dep. Optativ Aorist Passiv deponent Optativ
Sing. tredje person Singular
V-AOO-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)