2 Timoteusbrevet 3:16

Hela Skriften (varje skrift; varje del av Skriften) [hela Bibeln] är utandad av Gud ("gudsutandad" – gr. theopneustos) [inspirerad av Guds Ande] och nyttig (användbar, hjälpsam)
    till undervisning [handledning i läran och dess tillämpning, se Rom 15:4],
    till tillrättavisning (överbevisning) [om synd, se Joh 16:8],
    till upprättelse (återupprättelse, korrigering), [och]
    till fostran i rättfärdighet [disciplinerad träning i att leva i överensstämmelse med Guds vilja],


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Πᾶσα   γραφὴ   θεόπνευστος   καὶ   ὠφέλιμος   πρὸς   διδασκαλίαν,   πρὸς   ἐλεγμόν,   πρὸς   ἐπανόρθωσιν,   πρὸς   παιδείαν   τὴν   ἐν   δικαιοσύνῃ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3956 Πᾶσα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter Every A-NSF
G1124 γραφὴ skrifterna Scripture [is] N-NSF
G2315 θεόπνευστος utandad av Gud, ingiven av Gud God-breathed A-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5624 ὠφέλιμος fördelaktigt profitable A-NSF
G4314 πρὸς till for PREP
G1319 διδασκαλίαν, lära instruction, N-ASF
G4314 πρὸς till for PREP
G6031 ἐλεγμόν, conviction, N-ASM
G4314 πρὸς till for PREP
G1882 ἐπανόρθωσιν, tillrättavisning correction, N-ASF
G4314 πρὸς till [and] for PREP
G3809 παιδείαν fostra training N-ASF
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G1343 δικαιοσύνῃ, rättfärdighet righteousness, N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.