2 Timoteusbrevet 3:10

[Till skillnad från falska lärare som smyger sig in, visar Paulus på en öppenhet. Timoteus har följt och sett Paulus under en lång tid, hans liv är öppet och transparent.]

Men du har följt (varit närvarande, noga sett) min undervisning (lära),
livsstil (mitt liv),
målsättning,
tro,
tålmodighet (balanserade temperament, överseende med andra när de gör fel),
kärlek [som är osjälvisk och utgivande] och
uthållighet (ståndaktighet) [karaktär som står fast även under prövningar],


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Σὺ   δὲ   παρηκολούθησάς   μου   τῇ   διδασκαλίᾳ,   τῇ   ἀγωγῇ,   τῇ   προθέσει,   τῇ   πίστει,   τῇ   μακροθυμίᾳ,   τῇ   ἀγάπῃ,   τῇ   ὑπομονῇ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4771 Σὺ du, ni, er You P-2NS
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3877 παρηκολούθησάς troget följa closely followed V-AAI-2S
G1473 μου jag, mig, min, mitt after my P-1GS
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G1319 διδασκαλίᾳ, lära teaching, N-DSF
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G0072 ἀγωγῇ, vandel, levnadssätt conduct, N-DSF
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G4286 προθέσει, syfte, skådebröd purpose, N-DSF
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G4102 πίστει, tro, tillit faith, N-DSF
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G3115 μακροθυμίᾳ, tålamod, långmodighet (stort tålamod över tid) patience, N-DSF
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G0026 ἀγάπῃ, kärlek love, N-DSF
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G5281 ὑπομονῇ, uthållighet, tålamod endurance, N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.