2 Timoteusbrevet 3:9

Men de ska inte ha någon mer framgång. [De går längre och längre i sin ogudaktighet, se 2 Tim 2:16.] Deras galenskap ska bli uppenbar för alla, så som det också blev med de två [Jannes och Jambres].

[Jannes och Jambres var, enligt den judiska traditionen, namnet på faraos två trollkarlar som gjorde falska tecken, se 2 Mos 7:11; 9:11.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἀλλ᾽   οὐ   προκόψουσιν   ἐπὶ   πλεῖον·   ἡ   γὰρ   ἄνοια   αὐτῶν   ἔκδηλος   ἔσται   πᾶσιν,   ὡς   καὶ   ἡ   ἐκείνων   ἐγένετο.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 17 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men But
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3756 οὐ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G4298 προκόψουσιν (prokopto)
växa, länge, ha framgång, fortsätta... they will advance
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-FAI-3P
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till further
Preposition Preposition
PREP
G4119 πλεῖον· (pleion, pleion, pleon)
oöverträffad, utmärkt, mycket bra... much,
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
Jämförande Jämförande
A-ASN-C
G3588 (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
T-NSF
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0454 ἄνοια (anoia)
vansinne, vettlöst hat, galenskap the folly
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G0846 αὐτῶν (autos)
honom, dem, henne, den, det of them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
P-GPM
G1552 ἔκδηλος (ekdelos)
uppenbar plain
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
A-NSF
G1510 ἔσται (eimi)
är will be
VERB Verb
Futurum Medium-dep. Indikativ Futurum Medium-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FDI-3S
G3956 πᾶσιν, (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all...
sorter
to all,
Adjektiv Adjektiv
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
A-DPM
G5613 ὡς (hos)
som as
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... also
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
denna, denne that
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
T-NSF
G1565 ἐκείνων (ekeinos)
den of those [two]
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
D-GPM
G1096 ἐγένετο.¶ (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma became.
VERB Verb
2:a Aorist Medium-dep. Indikativ Andra Aorist Medium-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2ADI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)