2 Timoteusbrevet 3:2

Människorna kommer att vara: egenkära (själviska, älska sig själva, allt centrerar kring det egna jaget),
penningkära (älska pengar, leva för materialism, ordagrant "vän med silvermynt"),

skrytsamma (arroganta),
stolta,
hånfulla, [Nu följer fem allitterationer – en retorisk stilfigur där flera ord börjar med samma ljud. Det kan jämföras med rim, där ord slutar med samma ljud. De följande fem orden börjar alla med den grekiska bokstaven alfa, som reverserar ordets betydelse. Den svenska motsvarigheten är "o". Denna grupp verkar alla ha att göra med familjerelationer.] olydiga (upproriska)
    mot sina föräldrar,
otacksamma,
gudlösa,


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἔσονται   γὰρ   οἱ   ἄνθρωποι   φίλαυτοι,   φιλάργυροι,   ἀλαζόνες,   ὑπερήφανοι,   βλάσφημοι,   γονεῦσιν   ἀπειθεῖς,   ἀχάριστοι,   ἀνόσιοι,  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 13 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510 ἔσονται (eimi)
är Will be
VERB Verb
Futurum Medium-dep. Indikativ Futurum Medium-deponent Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-FDI-3P
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G0444 ἄνθρωποι (anthropos)
människa men
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
N-NPM
G5367 φίλαυτοι, (philautos)
älskar sig själv, egenkär lovers of self,
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
A-NPM
G5366 φιλάργυροι, (philarguros)
älskar pengar, penningkär lovers of money,
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
A-NPM
G0213 ἀλαζόνες, (alazon)
skrytsam, skrytare, stortalig boastful,
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
N-NPM
G5244 ὑπερήφανοι, (huperephanos)
stolt, högmodig proud,
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
A-NPM
G0989 βλάσφημοι, (blasphemos)
hädisk, hånfull abusive,
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
A-NPM
G1118 γονεῦσιν (goneus)
föräldrar to parents
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
N-DPM
G0545 ἀπειθεῖς, (apeithes)
trotsiga, ohörsamma disobedient,
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
A-NPM
G0884 ἀχάριστοι, (acharistos)
otacksam ungrateful,
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
A-NPM
G0462 ἀνόσιοι, (anosios)
oheliga, gudlösa unholy,
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
A-NPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)