2 Timoteusbrevet 3:15

Du har redan som litet barn fått kunskap om de heliga Skrifterna, som kan ge dig vishet, så att du blir frälst (helad, upprättad, befriad) genom tron i den Smorde (Messias, Kristus) Jesus.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   ὅτι   ἀπὸ   βρέφους   τὰ   ἱερὰ   γράμματα   οἶδας,   τὰ   δυνάμενά   σε   σοφίσαι   εἰς   σωτηρίαν   διὰ   πίστεως   τῆς   ἐν   Χριστῷ   Ἰησοῦ.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 20 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i, from
Preposition Preposition
PREP
G1025 βρέφους (brephos)
spädbarn childhood
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
N-GSN
G3588 τὰ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
T-APN
G2413 ἱερὰ (hieros)
helig sacred
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
A-APN
G1121 γράμματα (gramma)
anslag, skrift, skuldebrev writings
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
N-APN
G1492 οἶδας, (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda... you have known,
VERB Verb
Perfekt Aktiv Indikativ Perfekt Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-RAI-2S
G3588 τὰ (ho, he)
denna, denne which
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
T-APN
G1410 δυνάμενά (dunamai)
kunna, vara kapabel, kan are being able
VERB Verb
Närvarande Medium Particip Närvarande Medium Particip
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
V-PMP-APN
G4771 σε (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. andra person Ackusativ Singular
P-2AS
G4679 σοφίσαι (sophizo)
ge vishet to make wise
VERB Verb
Aorist Aktiv Infinitiv Aorist Aktiv Infinitiv
V-AAN
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot unto
Preposition Preposition
PREP
G4991 σωτηρίαν (soteria)
frälsning salvation,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför through
Preposition Preposition
PREP
G4102 πίστεως (pistis)
tro, tillit faith,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G3588 τῆς (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G5547 Χριστῷ (Christos)
den Smorde, Kristus Christ
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
Titel Titel
N-DSM-T
G2424 Ἰησοῦ.¶ (Iesous)
Jesus Jesus.
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
Person Person
N-DSM-P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)