2 Timoteusbrevet 3:10

[Till skillnad från falska lärare som smyger sig in, visar Paulus på en öppenhet. Timoteus har följt och sett Paulus under en lång tid, hans liv är öppet och transparent.]

Men du har följt (varit närvarande, noga sett) min undervisning (lära),
livsstil (mitt liv),
målsättning,
tro,
tålmodighet (balanserade temperament, överseende med andra när de gör fel),
kärlek [som är osjälvisk och utgivande] och
uthållighet (ståndaktighet) [karaktär som står fast även under prövningar],


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Σὺ   δὲ   παρηκολούθησάς   μου   τῇ   διδασκαλίᾳ,   τῇ   ἀγωγῇ,   τῇ   προθέσει,   τῇ   πίστει,   τῇ   μακροθυμίᾳ,   τῇ   ἀγάπῃ,   τῇ   ὑπομονῇ,  

Textus Receptus (TR)

Σὺ   δὲ   παρηκολούθησάς   μου   τῇ   διδασκαλίᾳ,   τῇ   ἀγωγῇ,   τῇ   προθέσει,   τῇ   πίστει,   τῇ   μακροθυμίᾳ,   τῇ   ἀγάπῃ,   τῇ   ὑπομονῇ,  

Grundtextkommentarer

TR har 17 ord, NA har 18 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4771 Σὺ (su)
du, ni, er You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Sing. andra person Nominativ Singular
P-2NS
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... however
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3877 παρηκολούθησάς (parakoloutheo)
troget följa closely followed
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-AAI-2S
G1473 μου (ego)
min after my
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. första person Genitiv Singular
P-1GS
G3588 τῇ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G1319 διδασκαλίᾳ, (didaskalia)
lära teaching,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G3588 τῇ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G0072 ἀγωγῇ, (agoge)
vandel, levnadssätt conduct,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G3588 τῇ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G4286 προθέσει, (prothesis)
syfte, skådebröd purpose,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G3588 τῇ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G4102 πίστει, (pistis)
tro, tillit faith,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G3588 τῇ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G3115 μακροθυμίᾳ, (makrothumia)
tålamod, långmodighet (stort tålamo... patience,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G3588 τῇ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G0026 ἀγάπῃ, (agape)
kärlek, osjälvisk och utgivande love,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G3588 τῇ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G5281 ὑπομονῇ, (hupomone)
uthållighet, tålamod endurance,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)