2 Timoteusbrevet 2:24

En Herrens tjänare (slav, livegen) ska
    inte strida (skapa konflikter, bråk)
utan vara
    vänlig mot alla,
    skicklig att undervisa,
    beredd att kunna bli illa behandlad utan att bli bitter (inte vara lättstött),


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

δοῦλον   δὲ   κυρίου   οὐ   δεῖ   μάχεσθαι   ἀλλ᾽   ἤπιον   εἶναι   πρὸς   πάντας,   διδακτικόν,   ἀνεξίκακον,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1401 δοῦλον tjänare [The] bond-servant N-ASM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2962 κυρίου Herren, herre of [the] Lord, N-GSM
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1210 δεῖ binda it behooves V-PAI-3S
G3164 μάχεσθαι tvista, kämpa to quarrel, V-PNN
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G2261 ἤπιον vänlig gentle A-ASM
G1510 εἶναι är to be V-PAN
G4314 πρὸς till toward PREP
G3956 πάντας, alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all, A-APM
G1317 διδακτικόν, duktig lärare, skicklig att undervisa able to teach, A-ASM
G0420 ἀνεξίκακον, tålig, tålig i lidande forbearing, A-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.