2 Timoteusbrevet 2:26

och nyktrar till ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja. [Falska läror och alla negativa konsekvenser som följer med dem har sitt ursprung hos Satan, men genom Guds nåd kan Jesu tjänare vara med och föra tillbaka dessa personer.
    Uttrycket "kanske låter Gud dem omvända sig" betonar att sann omvändelse måste vara ett Guds verk i en människas hjärta. Jesus sade att ingen kan komma till mig, om inte Fadern drar honom till sig, se Joh 6:44. Gud vill frälsning, se Hes 33:11; 2 Pet 3:9.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   ἀνανήψωσιν   ἐκ   τῆς   τοῦ   διαβόλου   παγίδος   ἐζωγρημένοι   ὑπ᾽   αὐτοῦ   εἰς   τὸ   ἐκείνου   θέλημα.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 14 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0366 ἀνανήψωσιν (ananepho)
nyktra till they may come to their senses
VERB Verb
Aorist Aktiv Subjunktiv Aorist Aktiv Subjunktiv
Plur. tredje person Plural
V-AAS-3P
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på out of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G1228 διαβόλου (diabolos)
djävul, som förtalar, förtalare, fa... devil
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
A-GSM
G3803 παγίδος (pagis)
snara snare,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G2221 ἐζωγρημένοι (zogreo)
fånga, fånga levande, tillfångata... captured
VERB Verb
Perfekt Passiv Particip Perfekt Passiv Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-RPP-NPM
G5259 ὑπ᾽ (hupo)
av by
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot for
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G1565 ἐκείνου (ekeinos)
den his
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
D-GSM
G2307 θέλημα.¶ (thelema)
vilja will.
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)