2 Timoteusbrevet 2:25

i mildhet (vänlighet, känslomässig stabilitet utan att brusa upp) kunna tillrättavisa (disciplinera) dem som opponerar sig [mot den sanna läran]. Kanske låter Gud dem omvända sig, så att de kommer till full insikt om sanningen


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἐν   πραΰτητι   παιδεύοντα   τοὺς   ἀντιδιατιθεμένους,   μήποτε   δώῃ   αὐτοῖς   ὁ   θεὸς   μετάνοιαν   εἰς   ἐπίγνωσιν   ἀληθείας,  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 14 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G4240 πραΰτητι (prautes)
ödmjukhet gentleness
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G3811 παιδεύοντα (paideuo)
fostras, prygla, undervisa, tillrät... disciplining
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
V-PAP-ASM
G3588 τοὺς (ho, he)
denna, denne those
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
T-APM
G0475 ἀντιδιατιθεμένους, (antidiatithemai)
opponera opposing,
VERB Verb
Närvarande Medium Particip Närvarande Medium Particip
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
V-PMP-APM
G3361 + G4218 μήποτε
otherwise
Partikel Partikel
PRT-N +PRT
G1325 δώῃ (didomi)
ge, få he may give
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Subjunktiv Andra Aorist Aktiv Subjunktiv
Sing. tredje person Singular
V-2AAS-3S
G0846 αὐτοῖς (autos)
honom, dem, henne, den, det to them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
P-DPM
G3588 (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2316 θεὸς (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G3341 μετάνοιαν (metanoia)
omvändelse repentance,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot unto
Preposition Preposition
PREP
G1922 ἐπίγνωσιν (epignosis)
kunskap, insikt, förståelse a knowledge
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G0225 ἀληθείας, (aletheia)
sanning of [the] truth,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)