2 Timoteusbrevet 2:2

Det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro (ge vidare) åt pålitliga (trogna) personer som i sin tur ska kunna undervisa andra.

[Paulus kommer senare i brevet att be Timoteus lämna Efesos och komma till honom i Rom, se 2 Tim 4:9, 21. Det är viktigt att det finns pålitliga personer som kan föra trons grunder vidare. Ordet anförtro har betydelsen av att ställa fram något intill en person, det används i betydelsen att duka upp mat i Mark 6:41. Ordet användes även för en insättning på ett bankkonto.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   ἃ   ἤκουσας   παρ᾽   ἐμοῦ   διὰ   πολλῶν   μαρτύρων,   ταῦτα   παράθου   πιστοῖς   ἀνθρώποις,   οἵτινες   ἱκανοὶ   ἔσονται   καὶ   ἑτέρους   διδάξαι.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 18 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3739 (hos, he, ho)
vem [the things] which
Relativt pron. Relativt Pronomen
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
R-APN
G0191 ἤκουσας (akouo)
höra, lyssna you have heard
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-AAI-2S
G3844 παρ᾽ (para)
nära, vid sidan, av, för, från, på... from
Preposition Preposition
PREP
G1700 ἐμοῦ (emou)
mig, min, mina me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Neutral första person Genitiv Singular Neutral
S-1SGSN
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför among
Preposition Preposition
PREP
G4183 πολλῶν (polus)
många, mycket, stor many
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
A-GPM
G3144 μαρτύρων, (martus)
vittne witnesses,
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
N-GPM
G3778 ταῦτα (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne... these
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
D-APN
G3908 παράθου (paratithemi)
lägga fram do yourself entrust
VERB Verb
2:a Aorist Medium Imperativ Andra Aorist Medium Imperativ
Sing. andra person Singular
V-2AMM-2S
G4103 πιστοῖς (pistos)
trogen to faithful
Adjektiv Adjektiv
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
A-DPM
G0444 ἀνθρώποις, (anthropos)
människa men,
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
N-DPM
G3748 οἵτινες (hostis, hetis, ho,ti)
som, vilken such as
Relativt pron. Relativt Pronomen
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
R-NPM
G2425 ἱκανοὶ (hikanos)
många, mycket, värdig, lång sufficient
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
A-NPM
G1510 ἔσονται (eimi)
är will be
VERB Verb
Futurum Medium-dep. Indikativ Futurum Medium-deponent Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-FDI-3P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... also
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2087 ἑτέρους (heteros)
annan, den andre, annan sak, vissa others
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
A-APM
G1321 διδάξαι. (didasko)
undervisa, lära to teach.
VERB Verb
Aorist Aktiv Infinitiv Aorist Aktiv Infinitiv
V-AAN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)