2 Timoteusbrevet 2:14

Fortsätt (gång på gång) att påminna dem [församlingen] om detta [att stå fasta, undervisa med fokus på evangeliets kärna, se vers 2, 8, 12–13].

Varna dem inför Gud att undvika ordstrider, för sådant är
    meningslöst (helt utan vinst)
    och förödande (omkullkastande, ödeläggande – gr. katastrophe)
för dem som hör på.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ταῦτα   ὑπομίμνῃσκε   διαμαρτυρόμενος   ἐνώπιον   τοῦ   θεοῦ   μὴ   λογομαχεῖν   ἐπ᾽   οὐδὲν   χρήσιμον   ἐπὶ   καταστροφῇ   τῶν   ἀκουόντων.  

Textus Receptus (TR)

Ταῦτα   ὑπομίμνῃσκε   διαμαρτυρόμενος   ἐνώπιον   τοῦ   θεοῦ   μὴ   λογομαχεῖν   ἐπ᾽   οὐδὲν   χρήσιμον   ἐπὶ   καταστροφῇ   τῶν   ἀκουόντων.  

Grundtextkommentarer

TR har 13 ord, NA har 15 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 Ταῦτα (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne... These things
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
D-APN
G5279 ὑπομίμνῃσκε (hupomimnesko)
komma ihåg, påminna do remind [them],
VERB Verb
Närvarande Aktiv Imperativ Närvarande Aktiv Imperativ
Sing. andra person Singular
V-PAM-2S
G1263 διαμαρτυρόμενος (diamarturomai)
vittna, uppmana, försäkra solemnly charging [them]
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Particip Närvarande Medium eller passiv-deponent Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PNP-NSM
G1799 ἐνώπιον (enopion)
före, inför, i närvaro av before
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2316 θεοῦ (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G3054 λογομαχεῖν (logomacheo)
strida om ord to quarrel about words,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Infinitiv Närvarande Aktiv Infinitiv
V-PAN
G1909 ἐπ᾽ (epi)
på, i, till upon
Preposition Preposition
PREP
G3762 οὐδὲν (oudeis, oudemia, ouden)
ingen, inget nothing
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
Nominativ Nominativ
A-ASN-N
G5539 χρήσιμον (chresimos)
lönsam profitable
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
A-ASN
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till [but] to
Preposition Preposition
PREP
G2692 καταστροφῇ (katastrophe)
bryta ner, fördärva [the] subversion
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G3588 τῶν (ho, he)
denna, denne of those
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
T-GPM
G0191 ἀκουόντων. (akouo)
höra, lyssna hearing.
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
V-PAP-GPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)