2 Timoteusbrevet 1:7

För Gud gav oss inte (har inte gett oss) modlöshetens (feghetens, försagdhetens, osäkerhetens, skygghetens, uppskrämdhetens, rädslans) ande,
utan kraftens (styrkans, möjlighetens)
    och kärlekens [Guds osjälviska, utgivande och rättfärdiga kärlek]
och det sunda sinnets [Ande].

[Kärleken står i centrum av de tre sista substantiven i genitiv. Istället för modlöshet ger Guds Ande kraft och möjlighet att kärleksfullt kunna agera på ett sunt och välbalanserat sätt. Det sista grekiska substantivet, sophronismos (som bara förekommer här i NT), härrör från sozo (att frälsa, befria, hela och bevara) och phren (insikt och urskillningsförmåga). Det handlar om ett varsamt och kontrollerat sinne som är utrustat med rationellt tänkande och gott omdöme. Självbehärskning och urskiljningsförmåga behövs även för att kunna undervisa och tillrättavisa på ett frimodigt och lämpligt sätt, se 2 Tim 4:2.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐ   γὰρ   ἔδωκεν   ἡμῖν   ὁ   θεὸς   πνεῦμα   δειλίας   ἀλλὰ   δυνάμεως   καὶ   ἀγάπης   καὶ   σωφρονισμοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G1325 ἔδωκεν ge, få has given V-AAI-3S
G1473 ἡμῖν jag, mig, min, mitt us P-1DP
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G4151 πνεῦμα Ande a spirit N-ASN
G1167 δειλίας modlöshet of cowardice, N-GSF
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G1411 δυνάμεως kraft, kraftgärning, styrka, mirakel, kraft of power, N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0026 ἀγάπης kärlek of love, N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4995 σωφρονισμοῦ.¶ sunt sinne of self-control. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.