2 Timoteusbrevet 1:5

Jag har blivit påmind om din uppriktiga (äkta, oförfalskade) tro, som först fanns i din mormor Lois, din mor Eunice, och som jag är helt övertygad om finns även i dig.

[Timoteus mor var en judinna som blivit kristen, hans far var däremot grek och uppenbarligen inte troende, se Apg 16:1.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὑπόμνησιν   λαβὼν   τῆς   ἐν   σοὶ   ἀνυποκρίτου   πίστεως,   ἥτις   ἐνῴκησεν   πρῶτον   ἐν   τῇ   μάμμῃ   σου   Λωΐδι   καὶ   τῇ   μητρί   σου   Εὐνίκῃ,   πέπεισμαι   δὲ   ὅτι   καὶ   ἐν   σοί.¶  

Textus Receptus (TR)

ὑπόμνησιν   λαβὼν   τῆς   ἐν   σοὶ   ἀνυποκρίτου   πίστεως,   ἥτις   ἐνῴκησεν   πρῶτον   ἐν   τῇ   μάμμῃ   σου   Λωΐδι   καὶ   τῇ   μητρί   σου   Εὐνίκῃ,   πέπεισμαι   δὲ   ὅτι   καὶ   ἐν   σοί.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 25 ord, NA har 26 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5280 ὑπόμνησιν (hupomnesis)
påminnelse remembrance
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G2983 λαβὼν (lambano)
få, ta emot, välkomna, ta having taken
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Particip Andra Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-2AAP-NSM
G3588 τῆς (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... within
Preposition Preposition
PREP
G4771 σοὶ (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. andra person Dativ Singular
P-2DS
G0505 ἀνυποκρίτου (anupokritos)
oförställd, uppriktig, utan hyckler... sincere
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
A-GSF
G4102 πίστεως, (pistis)
tro, tillit faith,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G3748 ἥτις (hostis, hetis, ho,ti)
som, vilken which
Relativt pron. Relativt Pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
R-NSF
G1774 ἐνῴκησεν (enoikeo)
bor i dwelt
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G4413 πρῶτον (protos)
först, främst first
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
A-ASN
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G3125 μάμμῃ (mamme)
mormor grandmother
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G4771 σου (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G3090 Λωΐδι (Lois)
Lois Lois,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
Person Person
N-DSF-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τῇ (ho, he)
denna, denne in the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G3384 μητρί (meter)
mor, mamma mother
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G4771 σου (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G2131 Εὐνίκῃ, (Eunike)
Eunice Eunice;
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
Person Person
N-DSF-P
G3982 πέπεισμαι (peitho)
övertala, bli övertygad I have been persuaded
VERB Verb
Perfekt Passiv Indikativ Perfekt Passiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-RPI-1S
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... now
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... also
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... [it is] in
Preposition Preposition
PREP
G4771 σοί.¶ (su)
du, ni, er you.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. andra person Dativ Singular
P-2DS

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)