2 Timoteusbrevet 1:3

[Vers 3–5 är symmetriskt strukturerade i en form som kallas kiasm. Detta innebär att temat i första raden hör ihop med temat i den sista, temat i andra raden med näst sista osv. I en kiasm återkommer ofta ord och fraser. Paulus skriver om sina förfäder i vers 3, vilket hör ihop med Timoteus mor och mormor i vers 5, ordet "kommer ihåg" i vers 3 hör ihop med "påmind" i vers 5, osv. Centralt i vers 4 finns höjdpunkten och själva huvudpoängen: längtan att få se Timoteus! För att visualisera kiasmen är texten inskjuten i olika steg.]

Jag [Paulus] känner sådan tacksamhet till Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar (tillber, gör helig tjänst inför) med rent samvete, när jag kommer ihåg (ständigt tänker på) dig [Timoteus] i mina böner,
    både natt och dag.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Χάριν   ἔχω   τῷ   θεῷ,   ᾧ   λατρεύω   ἀπὸ   προγόνων   ἐν   καθαρᾷ   συνειδήσει,   ὡς   ἀδιάλειπτον   ἔχω   τὴν   περὶ   σοῦ   μνείαν   ἐν   ταῖς   δεήσεσίν   μου   νυκτὸς   καὶ   ἡμέρας  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 25 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5485 Χάριν (charis)
nåd, favör, välbehag, gåva Thankful
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G2192 ἔχω (echo)
ha, vara, behöva I am
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-PAI-1S
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G2316 θεῷ, (theos)
Gud to God,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
N-DSM
G3739 (hos, he, ho)
vem whom
Relativt pron. Relativt Pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
R-DSM
G3000 λατρεύω (latreuo)
tjäna, dyrka, tillbe I serve
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-PAI-1S
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i, from
Preposition Preposition
PREP
G4269 προγόνων (progonos)
förälder, förfader [my] forefathers
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
A-GPM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... with
Preposition Preposition
PREP
G2513 καθαρᾷ (katharos)
ren, klar a pure
Adjektiv Adjektiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
A-DSF
G4893 συνειδήσει, (suneidesis)
samvete conscience,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G5613 ὡς (hos)
som as
Adverb Adverb
ADV
G0088 ἀδιάλειπτον (adialeiptos)
ständig unceasingly
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
A-ASF
G2192 ἔχω (echo)
ha, vara, behöva I have
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-PAI-1S
G3588 τὴν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom of
Preposition Preposition
PREP
G4771 σοῦ (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G3417 μνείαν (mneia)
hågkomst, omnämnande remembrance
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 ταῖς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Plur. Dativ Plural Feminin
T-DPF
G1162 δεήσεσίν (deesis)
bön åkallan prayers
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Dativ Plural Feminin
N-DPF
G1473 μου (ego)
min of me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. första person Genitiv Singular
P-1GS
G3571 νυκτὸς (nux)
natt, midnatt night
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2250 ἡμέρας (hemera)
dag, daglig day,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)