2 Timoteusbrevet 1:15

[Vers 15–18 är formad som en kiasm som ramas in av uttrycket "du vet", se vers 15 och 18. Andra stycket nämner området "Asien", och andra stycket från slutet nämner staden "Efesos" som var huvudorten i Asien. Vers 16 använder ordet "barmhärtighet" som också återfinns i vers 18. Centralt finns vers 17 där Onesiforus sökte och fann Paulus i Rom!]

Som du vet har alla i [provinsen] Asien [nuvarande västra Turkiet, där Efesos – där Timoteus befann sig – var huvudorten]
    vänt sig bort ifrån mig,
    bland dem Fygelus och Hermogenes.

[Timoteus kände till Fygelus och Hermogenes, kanske var de kristna ledare i Efesos. Det är troligt att de avvikit både i fråga om band till Paulus och i den sanna läran. Paulus nämner även Hymeneus och Filetus lite senare, se 2 Tim 2:17–18.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Οἶδας   τοῦτο,   ὅτι   ἀπεστράφησάν   με   πάντες   οἱ   ἐν   τῇ   Ἀσίᾳ,   ὧν   ἐστιν   Φύγελος   καὶ   Ἑρμογένης.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 15 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 Οἶδας (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda... You know
VERB Verb
Perfekt Aktiv Indikativ Perfekt Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-RAI-2S
G3778 τοῦτο, (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne... this,
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
D-ASN
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0654 ἀπεστράφησάν (apostrepho)
att vända sig bort, vända sig från ... turned away from
VERB Verb
Aorist Passiv Indikativ Aorist Passiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-API-3P
G1473 με (ego)
mig me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. första person Ackusativ Singular
P-1AS
G3956 πάντες (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
A-NPM
G3588 οἱ (ho, he)
denna, denne those
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G0773 Ἀσίᾳ, (Asia)
Asien Asia,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
Plats Plats
N-DSF-L
G3739 ὧν (hos, he, ho)
vem among whom
Relativt pron. Relativt Pronomen
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
R-GPM
G1510 ἐστιν (eimi)
är are
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G5436 Φύγελος (Phugellos)
Fygelus Phygelus
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2061 Ἑρμογένης. (Hermogenes)
Hermogenes Hermogenes.
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)