2 Timoteusbrevet 1:14

Bevara det goda som anförtrotts dig
    genom den helige Ande som bor i oss.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

τὴν   καλὴν   παραθήκην   φύλαξον   διὰ   πνεύματος   ἁγίου   τοῦ   ἐνοικοῦντος   ἐν   ἡμῖν.¶  

Textus Receptus (TR)

τὴν   καλὴν   παραθήκην   φύλαξον   διὰ   πνεύματος   ἁγίου   τοῦ   ἐνοικοῦντος   ἐν   ἡμῖν.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 10 ord, NA har 11 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τὴν (ho, he)
denna, denne The
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G2570 καλὴν (kalos)
god, gott, bättre, rätt, fina good
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
A-ASF
G3866 παραθήκην (paratheke)
förtroende, tillit, anförtro deposit entrusted [to you]
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G5442 φύλαξον (phulasso)
vakta, hålla do keep,
VERB Verb
Aorist Aktiv Imperativ Aorist Aktiv Imperativ
Sing. andra person Singular
V-AAM-2S
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför by
Preposition Preposition
PREP
G4151 πνεύματος (pneuma)
Ande [the] Spirit
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
N-GSN
G0040 ἁγίου (hagios)
helig Holy,
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
A-GSN
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne who
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
T-GSN
G1774 ἐνοικοῦντος (enoikeo)
bor i is dwelling
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
V-PAP-GSN
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G1473 ἡμῖν.¶ (ego)
oss us.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. första person Dativ Plural
P-1DP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)