2 Timoteusbrevet 1:12

Det är därför jag får lida allt detta. Jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att han har makt att bevara det som blivit anförtrott till mig, och som jag har överlåtit [till Honom] fram till denna dag.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

δι᾽   ἣν   αἰτίαν   καὶ   ταῦτα   πάσχω,   ἀλλ᾽   οὐκ   ἐπαισχύνομαι·   οἶδα   γὰρ   ᾧ   πεπίστευκα   καὶ   πέπεισμαι   ὅτι   δυνατός   ἐστιν   τὴν   παραθήκην   μου   φυλάξαι   εἰς   ἐκείνην   τὴν   ἡμέραν.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 26 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1223 δι᾽ (dia)
genom, för, med, därför For
Preposition Preposition
PREP
G3739 ἣν (hos, he, ho)
vem this
Relativt pron. Relativt Pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
R-ASF
G0156 αἰτίαν (aitia)
orsak reason
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... also
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3778 ταῦτα (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne... these things
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
D-APN
G3958 πάσχω, (pascho, patho, pentho, used, tenses)
utstå lidande I suffer.
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-PAI-1S
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men But
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3756 οὐκ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G1870 ἐπαισχύνομαι· (epaischunomai)
skämmas I am ashamed;
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Indikativ Närvarande Medium eller passiv-deponent Indikativ
Sing. första person Singular
V-PNI-1S
G1492 οἶδα (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda... I know
VERB Verb
Perfekt Aktiv Indikativ Perfekt Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-RAI-1S
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3739 (hos, he, ho)
vem in whom
Relativt pron. Relativt Pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
R-DSM
G4100 πεπίστευκα (pisteuo)
att tro I have believed,
VERB Verb
Perfekt Aktiv Indikativ Perfekt Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-RAI-1S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3982 πέπεισμαι (peitho)
övertala, bli övertygad I have been persuaded
VERB Verb
Perfekt Passiv Indikativ Perfekt Passiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-RPI-1S
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1415 δυνατός (dunatos)
möjligt, förmå, mäktig, stark, kraf... able
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G1510 ἐστιν (eimi)
är He is
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G3588 τὴν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G3866 παραθήκην (paratheke)
förtroende, tillit, anförtro deposit entrusted
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G1473 μου (ego)
min of me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. första person Genitiv Singular
P-1GS
G5442 φυλάξαι (phulasso)
vakta, hålla to guard
VERB Verb
Aorist Aktiv Infinitiv Aorist Aktiv Infinitiv
V-AAN
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot for
Preposition Preposition
PREP
G1565 ἐκείνην (ekeinos)
den that [very]
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
D-ASF
G3588 τὴν (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G2250 ἡμέραν.¶ (hemera)
dag, daglig day.
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)