2 Timoteusbrevet 1:10

men som nu har blivit synlig när vår Frälsare den Smorde (Messias, Kristus) Jesus har trätt fram (uppenbarat sig). Han har brutit dödens makt och fört fram liv och oförgänglighet (immunitet från evig död) i ljuset genom evangeliet.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

φανερωθεῖσαν   δὲ   νῦν   διὰ   τῆς   ἐπιφανείας   τοῦ   σωτῆρος   ἡμῶν   Χριστοῦ   Ἰησοῦ,   καταργήσαντος   μὲν   τὸν   θάνατον,   φωτίσαντος   δὲ   ζωὴν   καὶ   ἀφθαρσίαν   διὰ   τοῦ   εὐαγγελίου,  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 23 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5319 φανερωθεῖσαν (phaneroo)
offentliggöra having been made manifest
VERB Verb
Aorist Passiv Particip Aorist Passiv Particip
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
V-APP-ASF
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... also
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3568 νῦν (nun)
nu, från och med nu now
Adverb Adverb
ADV
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför by
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G2015 ἐπιφανείας (epiphaneia)
uppenbarelse, glans appearing
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G4990 σωτῆρος (soter)
frälsare Savior
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G1473 ἡμῶν (ego)
oss of us,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. första person Genitiv Plural
P-1GP
G5547 Χριστοῦ (Christos)
den Smorde, Kristus Christ
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Titel Titel
N-GSM-T
G2424 Ἰησοῦ, (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Person
N-GSM-P
G2673 καταργήσαντος (katargeo)
göra slut på, försvinna, göra om in... having abolished
VERB Verb
Aorist Aktiv Particip Aorist Aktiv Particip
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
V-AAP-GSM
G3303 μὲν (men)
verkligen, med säkerhet, förvisso, ... indeed
Partikel Partikel
PRT
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G2288 θάνατον, (thanatos)
död death,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G5461 φωτίσαντος (photizo)
lysa having brought to light
VERB Verb
Aorist Aktiv Particip Aorist Aktiv Particip
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
V-AAP-GSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... however
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2222 ζωὴν (zoe)
liv, livstid life
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0861 ἀφθαρσίαν (aphtharsia)
oförgänglighet, odödlighet, immortality,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför through
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
T-GSN
G2098 εὐαγγελίου, (euaggelion)
evangeliet, evangelium – de glada n... gospel,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
N-GSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)