2 Samuelsboken 23:7

utan den man som rör dem måste vara rustad
    med järn och ett spjutskaft,
och de ska fullständigt förbrännas
    med eld på sin plats.


וְאִישׁ   יִגַּע   בָּהֶם   יִמָּלֵא   בַרְזֶל   וְעֵץ   חֲנִית   וּבָאֵשׁ   שָׂרוֹף   יִשָּׂרְפוּ   בַּשָּׁבֶת  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ ἀνὴρ οὐ κοπιάσει ἐν αὐτοῖς καὶ πλῆρες σιδήρου καὶ ξύλον δόρατος καὶ ἐν πυρὶ καύσει καυθήσονται αἰσχύνῃ αὐτῶν
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
0376
וְ
אִישׁ֙
och
man, hanne
and
man
HC/Ncbsa
5060
יִגַּ֣ע röra vid to touch HVqi3ms
9003
9038
בָּ
הֶ֔ם
i, på, med
in
them
HRd/Sp3mp
4390
יִמָּלֵ֥א uppfylla, fylla to fill HVNi3ms
1270
בַרְזֶ֖ל järn iron HNcbsa
9002
6086
וְ
עֵ֣ץ
och
träd
and
tree
HC/Ncbsc
2595
חֲנִ֑ית spjut spear HNcbsa
9002
9003
0784
וּ
בָ
אֵ֕שׁ
och
eld
and
in
fire
HC/Rd/Ncbsa
8313
שָׂר֥וֹף bränna to burn HVqaa
8313
יִשָּׂרְפ֖וּ bränna to burn HVNi3mp
9003
7675
9016
9017
בַּ
שָּֽׁבֶת
׃
פ
i, på, med
ställe, säte
[Vers slut]
in
seat
verseEnd
para
HRd/Ncfsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.