2 Samuelsboken 22:9

Rök steg upp ur hans näsa,
    och förtärande eld från hans mun,
    glödande kol slungades ut (antändes).


עָלָה   עָשָׁן   בְּאַפּוֹ   וְאֵשׁ   מִפִּיו   תֹּאכֵל   גֶּחָלִים   בָּעֲרוּ   מִמֶּנּוּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
5927
עָלָ֤ה höja, dra upp, stå upp to ascend HVqp3ms
6227
עָשָׁן֙ rök smoke HNcbsa
9003
0639
9023
בְּ
אַפּ֔
וֹ
i, på, med
näsa, anlete, ansikte, vrede
in
anger
his
HR/Ncbsc/Sp3ms
9002
0784
וְ
אֵ֥שׁ
och
eld
and
fire
HC/Ncbsa
9006
6310
9023
מִ
פִּ֖י
ו
från
mun
from
lip
his
HR/Ncbsc/Sp3ms
0398
תֹּאכֵ֑ל äta to eat HVqi3fs
1513
גֶּחָלִ֖ים glöd, gnista, glödande kol coal HNcmpa
1197a
בָּעֲר֥וּ brinna, beta av to burn HVqp3cp
4480a
9033
9016
מִמֶּֽ
נּוּ
׃
från
[Vers slut]
from
him
verseEnd
HRd/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.