Avancerad sök

Sökresultat: 6

Kärnbibeln: (1)

2 Sam 22:12
Han svepte (dolde) sig i mörker (den mörka stormen var som en slöja),
som ett tält (hydda, täckande skydd av tillfällig natur – hebr. sukka) runt sig,
mörka vattensamlingar, täta (tjocka) moln i skyn.

Interlinjär versionBETA: (1)

2 Sam 22:12
וַיָּשֶׁת חֹשֶׁךְ סְבִיבֹתָיו סֻכּוֹת חַשְׁרַת מַיִם עָבֵי שְׁחָקִים
och sätta mörker runt omkring honom sukkah mörk vatten moln skyn [Vers slut]

Korsreferenser: (4)

1 Sam Introduktion
[Från början var första och andra Samuelsboken en bok. Boken handlar om Davids liv, och visar på att David var en man efter Guds hjärta och det rätta valet för Israels tron. Boken är uppbyggd av flera sektioner som var och en fokuserar på en era i Davids liv. Det finns olika sätt att se på strukturen men ser man första och andra boken som en helhet så framträder sju sektioner:
1. Samuels födelse och styre (1 Sam 1–7)
2. Sauls styre och felsteg (1 Sam 8–15)
3. David i Sauls kungahus (1 Sam 16–20)
4. David som en politisk flykting (1 Sam 21–31)
5. David som kung över Israel – vänlighet mot Sauls familj (2 Sam 1–8)
6. Davids misstag och ödesdigra konsekvenser (2 Sam 9–20)
7. Davids sista år – Salomo tar vid (2 Sam 21–24 och 1 Kung 1–2)
Berör tidsperioden: 1070 – 970 f.Kr.
Samuels födelse fram till Davids sista tal i 2 Sam 23:1–7
Skrivet: ca 970 f.Kr.
Författare: enligt judisk tradition Samuel fram till hans död i 1 Sam 25, resten av Gad och Nathan.]
1 Sam Introduktion
[Från början var första och andra Samuelsboken en bok. Boken handlar om Davids liv, och visar på att David var en man efter Guds hjärta och det rätta valet för Israels tron. Boken är uppbyggd av flera sektioner som var och en fokuserar på en era i Davids liv. Det finns olika sätt att se på strukturen men ser man första och andra boken som en helhet så framträder sju sektioner:
1. Samuels födelse och styre (1 Sam 1–7)
2. Sauls styre och felsteg (1 Sam 8–15)
3. David i Sauls kungahus (1 Sam 16–20)
4. David som en politisk flykting (1 Sam 21–31)
5. David som kung över Israel – vänlighet mot Sauls familj (2 Sam 1–8)
6. Davids misstag och ödesdigra konsekvenser (2 Sam 9–20)
7. Davids sista år – Salomo tar vid (2 Sam 21–24 och 1 Kung 1–2)
Berör tidsperioden: 1070 – 970 f.Kr.
Samuels födelse fram till Davids sista tal i 2 Sam 23:1–7
Skrivet: ca 970 f.Kr.
Författare: enligt judisk tradition Samuel fram till hans död i 1 Sam 25, resten av Gad och Nathan.]
Ps 18
[I denna tacksång bekräftar David att Gud är hans trofasta beskyddare. Psalmen är lång, den tredje längsta i hela Psaltaren och den längsta i första boken (Psalm 1-41). En snarlik version finns även i 2 Sam 22:1–51. Den helige Ande verkar vilja förmedla ett viktigt budskap då sången finns med två gånger. Det är några små skillnader i ordval mellan de två versionerna, men troligtvis var det denna variant i Psaltaren som användes inom tempelmusiken. Paulus citerar denna psalm och kopplar den till Jesu liv, se Rom 15:9. Det går även att se hur psalmen beskriver hans död, uppståndelse, uppstigande, andra tillkommelse och kommande rike. Ingen annanstans i Bibeln beskrivs så detaljerat striden och den seger Jesus vann då han uppstod!
Författare: David
Citeras:
Vers 1b citeras i Heb 2:13.
Vers 50 citeras i Rom 15:9
Struktur:
Psalmen är uppbyggd som en kiasm i flera nivåer.
A Inledande lovprisning, vers 2–7
B Guds ingripande, vers 8–20
C Guds trofasthet, vers 21–30
B´ Gud ger kraft, vers 31–46
A´ Avslutande lovprisning, vers 47–51]
Ps 18
[I denna tacksång bekräftar David att Gud är hans trofasta beskyddare. Psalmen är lång, den tredje längsta i hela Psaltaren och den längsta i första boken (Psalm 1-41). En snarlik version finns även i 2 Sam 22:1–51. Den helige Ande verkar vilja förmedla ett viktigt budskap då sången finns med två gånger. Det är några små skillnader i ordval mellan de två versionerna, men troligtvis var det denna variant i Psaltaren som användes inom tempelmusiken. Paulus citerar denna psalm och kopplar den till Jesu liv, se Rom 15:9. Det går även att se hur psalmen beskriver hans död, uppståndelse, uppstigande, andra tillkommelse och kommande rike. Ingen annanstans i Bibeln beskrivs så detaljerat striden och den seger Jesus vann då han uppstod!
Författare: David
Citeras:
Vers 1b citeras i Heb 2:13.
Vers 50 citeras i Rom 15:9
Struktur:
Psalmen är uppbyggd som en kiasm i flera nivåer.
A Inledande lovprisning, vers 2–7
B Guds ingripande, vers 8–20
C Guds trofasthet, vers 21–30
B´ Gud ger kraft, vers 31–46
A´ Avslutande lovprisning, vers 47–51]