2 Samuelsboken 18:16

Och Joab lät stöta i basunen, och folket upphörde att förfölja Israel, ty Joab ville skona folket.


וַיִּתְקַע   יוֹאָב   בַּשֹּׁפָר   וַיָּשָׁב   הָעָם   מִרְדֹף   אַחֲרֵי   יִשְׂרָאֵל   כִּי   חָשַׂךְ   יוֹאָב   אֶת   הָעָם  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
8628
וַ
יִּתְקַ֤ע
och
seq
to blow
Hc/Vqw3ms
3097
יוֹאָב֙ Joav Joab HNpm
9003
7782
בַּ
שֹּׁפָ֔ר
i, på, med
in
trumpet
HRd/Ncbsa
9001
7725
וַ
יָּ֣שָׁב
och
seq
to return
Hc/Vqw3ms
9009
5971a
הָ
עָ֔ם
[best. form]
the
people
HTd/Ncbsa
9006
7291
מִ
רְדֹ֖ף
från
from
to pursue
HR/Vqcc
0310a
אַחֲרֵ֣י efter, sedan behind HNcmpc
3478
יִשְׂרָאֵ֑ל Israel Israel HNpl
3588a
9014
כִּֽי
־
för for
link
HTc
2820
חָשַׂ֥ךְ undanhålla, hindra to withhold HVqp3ms
3097
יוֹאָ֖ב Joav Joab HNpm
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
9009
5971a
9016
הָ
עָֽם
׃
[best. form]

[Vers slut]
the
people
verseEnd
HTd/Ncbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.