2 Samuelsboken 18:12

Men mannen svarade Joab: »Om jag ock finge väga upp tusen siklar silver i mina händer, skulle jag dock icke vilja uträcka min hand mot konungens son, ty konungen bjöd ju dig och Abisai och Ittai, så att vi hörde det: "Tagen vara, I alla, på den unge mannen Absalom."


וַיֹּאמֶר   הָאִישׁ   אֶל   יוֹאָב   וְלֹא   אָנֹכִי   שֹׁקֵל   עַל   כַּפַּי   אֶלֶף   כֶּסֶף   לֹא   אֶשְׁלַח   יָדִי   אֶל   בֶּן   הַמֶּלֶךְ   כִּי   בְאָזְנֵינוּ   צִוָּה   הַמֶּלֶךְ   אֹתְךָ   וְאֶת   אֲבִישַׁי   וְאֶת   אִתַּי   לֵאמֹר   שִׁמְרוּ   מִי   בַּנַּעַר   בְּאַבְשָׁלוֹם  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk (arameisk) – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Arameiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּ֤אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
9009
0376
הָ
אִישׁ֙
[best. form]
man, hanne
the
man
HTd/Ncbsa
0413
9014
אֶל
־
mot, till to(wards)
link
HR
3097
יוֹאָ֔ב Joav Joab HNpm
9002
3863
וְ
לֹא
och
om
and
if
HC/Tc
0595 (hebr. 0589)
אָנֹכִ֜י I HPp1bs
8254
שֹׁקֵ֤ל to weigh HVqrmsa
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
3709
9020
כַּפַּ
י֙
handflata palm
my
HNcbdc/Sp1bs
0505
אֶ֣לֶף tusen thousand HNcbsc
3701
כֶּ֔סֶף silver silver HNcbsa
3808
9014
לֹֽא
־
inte not
link
HTn
7971
אֶשְׁלַ֥ח förvisa, sända ut, räcka ut to send HVqi1cs
3027
9020
יָדִ֖
י
hand hand
my
HNcbsc/Sp1bs
0413
9014
אֶל
־
mot, till to(wards)
link
HR
1121a
9014
בֶּן
־
son son
link
HNcbsc
9009
4428
הַ
מֶּ֑לֶךְ
[best. form]
kung
the
king
HTd/Ncbsa
3588a
כִּ֣י för for HTc
9003
0241
9025
בְ
אָזְנֵ֜י
נוּ
i, på, med
inför
in
ear
our
HR/Ncbdc/Sp1bp
6680
צִוָּ֣ה befalla to command HVpp3ms
9009
4428
הַ
מֶּ֗לֶךְ
[best. form]
kung
the
king
HTd/Ncbsa
0853
9031
אֹ֠תְ
ךָ
- obj.
you
HTo/Sp2ms
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
-, bindestreck
and
obj.
link
HC/To
0052
אֲבִישַׁ֤י Avisaj Abishai HNpm
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
-, bindestreck
and
obj.
link
HC/To
0863
אִתַּי֙ Ittaj Ittai HNpm
9005
0559
לֵ
אמֹ֔ר
till, för
säga, tala
to
to say
HR/Vqcc
8104
9014
שִׁמְרוּ
־
hålla, vakta, skydda, bevara to keep
link
HVqv2mp
4310
מִ֕י vem who? HPi
9003
5288
בַּ
נַּ֖עַר
i, på, med
ung
in
youth
HRd/Ncbsa
9003
0053
9016
בְּ
אַבְשָׁלֽוֹם
׃
i, på, med
Avsalom
[Vers slut]
in
Absalom
verseEnd
HR/Npm
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.