2 Samuelsboken 17:14

Och Avshalom och alla Israels män sade: "Choshajs, arkitens råd är bättre än Achitofels råd." För Herren (Jahve) hade förordnat att omintetgöra Achitofels råd i syfte att Herren (Jahve) skulle föra ondska över Avshalom.


Den Hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

וַיֹּאמֶר   אַבְשָׁלוֹם   וְכָל   אִישׁ   יִשְׂרָאֵל   טוֹבָה   עֲצַת   חוּשַׁי   הָאַרְכִּי   מֵעֲצַת   אֲחִיתֹפֶל   וַיהוָה   צִוָּה   לְהָפֵר   אֶת   עֲצַת   אֲחִיתֹפֶל   הַטּוֹבָה   לְבַעֲבוּר   הָבִיא   יְהוָה   אֶל   אַבְשָׁלוֹם   אֶת   הָרָעָה  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

καὶ εἶπεν Αβεσσαλωμ καὶ πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ ἀγαθὴ ἡ βουλὴ Χουσι τοῦ Αραχι ὑπὲρ τὴν βουλὴν Αχιτοφελ καὶ κύριος ἐνετείλατο διασκεδάσαι τὴν βουλὴν Αχιτοφελ τὴν ἀγαθήν ὅπως ἂν ἐπαγάγῃ κύριος ἐπὶ Αβεσσαλωμ τὰ κακὰ πάντα

Grundtextkommentarer

MA har 25 ord, LXX har 35 (+10).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H9001
H0559
וַ (v)
יֹּ֤אמֶר (amar)
och, men
säga, tala
seq
to say
Hc
Vqw3ms
H0053
אַבְשָׁלוֹם֙ (avishalom)
Avishalom Absalom HNpm
H9002
H3605
H9014
וְ (v)
כָל (kol)
־
och, men
allt, hela
-
and
all
link
HC
Ncbsc

H0376
אִ֣ישׁ (ish)
människa, man, hane, individ av man... man HNcbsc
H3478
יִשְׂרָאֵ֔ל (jisrael)
Israel Israel HNpl
H2896a
טוֹבָ֗ה (tov)
gott, vackert, ändamålsenligt, pass... pleasant HAafsa
H6098
עֲצַת֙ (etsah)
råd, förslag counsel HNcfsc
H2365
חוּשַׁ֣י (choshaj)
Choshaj Hushai HNpm
H9009
H0757
הָ (ha)
אַרְכִּ֔י (arki)
[best. form]
arkit
the
Archite
HTd
Ngbsa
H9006
H6098
מֵ (m)
עֲצַ֖ת (etsah)
från
råd, förslag
from
counsel
HR
Ncfsc
H0302
אֲחִיתֹ֑פֶל (achitofel)
Achitofel Ahithophel HNpm
H9002
H3068
וַ (v)
יהוָ֣ה (jahveh, jehovah)
och, men
JHVH, Jahve, Herren
and
YHWH
HC
Npt
H6680
צִוָּ֗ה (tsavah)
befalla to command HVpp3ms
H9005
H6565a
לְ (l)
הָפֵ֞ר (parar)
till, för, av
bryta, omintetgöra
to
to break
HR
Vhcc
H0853
H9014
אֶת (et)
־
-
-
obj.
link
HTo

H6098
עֲצַ֤ת (etsah)
råd, förslag counsel HNcfsc
H0302
אֲחִיתֹ֙פֶל֙ (achitofel)
Achitofel Ahithophel HNpm
H9009
H2896a
הַ (ha)
טּוֹבָ֔ה (tov)
[best. form]
gott, vackert, ändamålsenligt, pass...
the
pleasant
HTd
Aafsa
H9005
H9003
H5668
לְ (l)
בַ (b)
עֲב֗וּר (avor)
till, för, av
i, genom, via, med
för din skull, för den sakens skull...
to
in
for the sake of
HR
R
Ncbsa
H0935
הָבִ֧יא (bo)
komma, gå in, gå, föra fram to come (in) HVhcc
H3068
יְהוָ֛ה (jahveh, jehovah)
JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
H0413
H9014
אֶל (el)
־
till, mot, åt
-
to(wards)
link
HR

H0053
אַבְשָׁל֖וֹם (avishalom)
Avishalom Absalom HNpm
H0853
H9014
אֶת (et)
־
-
-
obj.
link
HTo

H9009
H7451c
H9016
H9018
הָ (ha)
רָעָֽה (raah)
׃
ס (S)
[best. form]
skada
[Vers slut]
[Vers slut] ?
the
distress
verseEnd
section
HTd
Ncfsa


Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)