2 Samuelsboken 11:1

[Det har nu gått ett år.] Och det skedde vid årsskiftet (när året återvände, upprepade sig) [månadsskiftet Adar/Nisan] vid tiden då kungarna drar ut [i strid, vilket brukar ske tidig vår, efter vinterregnen i mars och innan skörden bärgas i maj och all arbetskraft behövdes på fälten] att David sände Joav [som sin general] och sina tjänare (sin armé) med honom. De fördärvade (förgjorde) Ammons söner och belägrade Rabba [nuvarande Amman, Jordaniens huvudstad]. Men David stannade i Jerusalem.


וַיְהִי   לִתְשׁוּבַת   הַשָּׁנָה   לְעֵת   צֵאת   הַמַּלְאֿכִים   וַיִּשְׁלַח   דָּוִד   אֶת   יוֹאָב   וְאֶת   עֲבָדָיו   עִמּוֹ   וְאֶת   כָּל   יִשְׂרָאֵל   וַיַּשְׁחִתוּ   אֶת   בְּנֵי   עַמּוֹן   וַיָּצֻרוּ   עַל   רַבָּה   וְדָוִד   יוֹשֵׁב   בִּירוּשָׁלִָם  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
1961
וַ
יְהִי֩
och
att falla ut, komma till stånd, bli, vara
seq
to be
Hc/Vqw3ms
9005
8666
לִ
תְשׁוּבַ֨ת
till, för
to
turn
HR/Ncfsc
9009
8141
הַ
שָּׁנָ֜ה
[best. form]
år
the
year
HTd/Ncfsa
9005
6256
9015
לְ
עֵ֣ת
׀
till, för
tid
to
time
separate
HR/Ncbsa
3318
צֵ֣את frambringa, komma ut, komma fram, gå bort to come out HVqcc
9009
4397
הַ
מַּלְאֿכִ֗ים
[best. form]
ängel, budbärare
the
messenger
HTd/Ncmpa
9001
7971
וַ
יִּשְׁלַ֣ח
och
förvisa, sända ut, räcka ut
seq
to send
Hc/Vqw3ms
1732
דָּוִ֡ד David David HNpm
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
3097
יוֹאָב֩ Joav Joab HNpm
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
-, bindestreck
and
obj.
link
HC/To
5650
9023
עֲבָדָ֨י
ו
tjänare, slav servant HNcmpc/Sp3ms
5973a
9033
עִמּ֜
וֹ
med with
him
HRd/Sp3ms
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
-, bindestreck
and
obj.
link
HC/To
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
3478
יִשְׂרָאֵ֗ל Israel Israel HNpl
9001
7843
וַ
יַּשְׁחִ֙תוּ֙
och
fördärva
seq
to ruin
Hc/Vhw3mp
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
1121a
בְּנֵ֣י son son HNcmpc
5983
עַמּ֔וֹן Ammon Ammon HNpm
9001
6696a
וַ
יָּצֻ֖רוּ
och
belägra
seq
to confine
Hc/Vqw3mp
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
7237
רַבָּ֑ה Rabba Rabbah HNpl
9002
1732
וְ
דָוִ֖ד
och
David
and
David
HC/Npm
3427
יוֹשֵׁ֥ב bo to dwell HVqrmsa
9003
3389
9016
9018
בִּ
ירוּשָׁלִָֽם
׃
ס
i, på, med
Jerusalem
[Vers slut]
in
Jerusalem
verseEnd
section
HR/Npl
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.