2 Petrusbrevet 2:12

Dessa som hånar vad de inte känner till är som oförnuftiga djur, av naturen födda till att fångas och dödas.
    De är fördärvade och hamnar därför i fördärvet,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὗτοι   δὲ   ὡς   ἄλογα   ζῷα   γεγεννημένα   φυσικὰ   εἰς   ἅλωσιν   καὶ   φθοράν,   ἐν   οἷς   ἀγνοοῦσιν   βλασφημοῦντες   ἐν   τῇ   φθορᾷ   αὐτῶν   αὐτῶν   φθαρήσονται  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 οὗτοι detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de These D-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however, CONJ
G5613 ὡς som like CONJ
G0249 ἄλογα orimligt irrational A-NPN
G2226 ζῷα djur animals, N-NPN
G1080 γεγεννημένα födde born V-RPP-NPN
G5446 φυσικὰ naturligt as creatures of instinct A-NPN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G0259 ἅλωσιν fångst, bli fångad capture N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5356 φθοράν, förgängelse destruction, N-ASF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3739 οἷς vem what R-DPN
G0050 ἀγνοοῦσιν vara okunnig, okunnig, inte veta, inte förstå, okunnighet they are ignorant of, V-PAI-3P
G0987 βλασφημοῦντες häda, smäda blaspheming, V-PAP-NPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ -, denna, denne the T-DSF
G5356 φθορᾷ förgängelse destruction N-DSF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G5351 φθαρήσονται fördärva will be destroyed, V-2FPI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.