2 Petrusbrevet 3:2

så att ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni har hört från era apostlar (budbärare). [Indirekt jämställs GT här med NT, se även vers 16 där Paulus nämns.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

μνησθῆναι   τῶν   προειρημένων   ῥημάτων   ὑπὸ   τῶν   ἁγίων   προφητῶν   καὶ   τῆς   τῶν   ἀποστόλων   ὑμῶν   ἐντολῆς   τοῦ   κυρίου   καὶ   σωτῆρος·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3403 μνησθῆναι tänka på remembering V-APN
G3588 τῶν denna, denne the T-GPN
G4280 προειρημένων förutsäga, säga på förhand spoken beforehand V-RPP-GPN
G4487 ῥημάτων ord declarations — N-GPN
G5259 ὑπὸ av by PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G0040 ἁγίων helig, helgedom holy A-GPM
G4396 προφητῶν profet prophets N-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G3588 τῶν denna, denne T-GPM
G0652 ἀποστόλων apostel, budbärare apostles N-GPM
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G1785 ἐντολῆς bud, föreskrift commandment N-GSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2962 κυρίου Herren, herre Lord N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4990 σωτῆρος· frälsare Savior, N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.