2 Petrusbrevet 3:17

Mina älskade, ni vet ju redan detta. [Ordet "prognos" kommer från gr. proginosko som översätts "ni vet ju redan detta". Guds ord ger en förvarning och "prognos" om vad som kommer att ske.]

Var därför på er vakt [mot falska lärare, se kapitel 2], så att ni inte dras med i de ondas (laglösas) villfarelse och förlorar ert fäste.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὑμεῖς   οὖν,   ἀγαπητοί,   προγινώσκοντες   φυλάσσεσθε   ἵνα   μὴ   τῇ   τῶν   ἀθέσμων   πλάνῃ   συναπαχθέντες   ἐκπέσητε   τοῦ   ἰδίου   στηριγμοῦ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G3767 οὖν, därför, då, följaktligen therefore, CONJ
G0027 ἀγαπητοί, älskad beloved, A-VPM
G4267 προγινώσκοντες känna sedan tidigare knowing [this] beforehand, V-PAP-NPM
G5442 φυλάσσεσθε vakta, hålla do beware, V-PMM-2P
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G3588 τῇ -, denna, denne by the T-DSF
G3588 τῶν -, denna, denne of the T-GPM
G0113 ἀθέσμων ond, laglös lawless A-GPM
G4106 πλάνῃ bedrägeri error N-DSF
G4879 συναπαχθέντες drag ner having been led away, V-APP-NPM
G1601 ἐκπέσητε falla, slå fel you may fall from V-2AAS-2P
G3588 τοῦ -, denna, denne the T-GSM
G2398 ἰδίου hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen [your] own A-GSM
G4740 στηριγμοῦ, fäste steadfastness. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.