2 Petrusbrevet 2:19

De lovar dem frihet [utan några moraliska betänkligheter] men är själva slavar under fördärvet, för det man besegras av är man slav under. [De falska lärarnas livsstil talar emot vad de säger.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐλευθερίαν   αὐτοῖς   ἐπαγγελλόμενοι,   αὐτοὶ   δοῦλοι   ὑπάρχοντες   τῆς   φθορᾶς·   ᾧ   γάρ   τις   ἥττηται,   τούτῳ   καὶ   δεδούλωται.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1657 ἐλευθερίαν frihet freedom N-ASF
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det them P-DPM
G1861 ἐπαγγελλόμενοι, lova, bekänna sig till, ge löfte promising, V-PNP-NPM
G0846 αὐτοὶ honom, dem, henne, den, det themselves P-NPM
G1401 δοῦλοι tjänare slaves N-NPM
G5225 ὑπάρχοντες finns, bli ägd, börja under being V-PAP-NPM
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G5356 φθορᾶς· förgängelse of corruption. N-GSF
G3739 vem By what R-DSM
G1063 γάρ för for CONJ
G5100 τις något, någon, några anyone X-NSM
G2274 ἥττηται, besegra has been subdued, V-RNI-3S
G3778 τούτῳ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de by that D-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1402 δεδούλωται. göra till slav, blivit slav, vara under slaveri he has been enslaved. V-RPI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.